برنامه روز چهار شنبه 99/02/03

Time

Title

 08:00-16:00

Registration

10:30-08:30

Symposium:
Advanced Techniques of Phacoemulsification

10:30-08:30

Translational Ophthalmology Seminar

10:30-08:30

Nursing Program

 10:30-11:00

Opening Ceremony

 11:00-11:30

Break

 11:30-13:00

Symposium:

Cataract Surgery in Complex Glaucoma Patients

11:30-13:00

Meeting:

Best and Worst Cases That I Had in the Last Year (Anterior Segment)

11:30-13:00

Workshop:

Vitreoretinal Complications of Cataract Surgery (To Do/Not to Do)

11:30-13:00

Translational Ophthalmology Seminar

11:30-13:00

Nursing Program

 13:00-14:30

Lunch Break

 14:30-16:00

Symposium:

General Oculoplastic Considerations in Cataract Surgery

14:30-16:00

Translational Ophthalmology Seminar

14:30-16:00

Nursing Program

14:30-16:00

Workshop:
Pediatric Cataract Surgery

14:30-16:00

Workshop:
Diagnostic Errors and Challenges in Optic Neuropathies

 16:00-16:30

Break

16:30-18:00

 

Workshop:

Traumatic Cataract

16:30-18:00

Workshop:
Management of Pre-existing and Post-operative Corneal and Ocular Surface Problems in Cataract Surgery

16:30-18:00

Workshop:
Multimodal Retinal Imaging

16:30-18:00

Meeting:

Best and Worst Cases That I Had in the Last Year (Glaucoma)

18:00

Recreational and Sports Eventsبرنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار