جزئیات برنامهOptometry Updates, Panel 1

مکان: سالن کاسپین
اداره کنندگان: دكتر هاله کنگری ، مجتبی محمدپور دكتر علی نورایی نژاد دكتر عباس ریاضی
     
زمانعنوانسخنرانان
08:45 - 08:30  Screening Strategies for Amblyopia and Refractive Error Detection   ساره صافی
09:00 - 08:45  New Generation of Autorefractometer   مجتبی محمدپور
09:45 - 09:00  High Myopia and Astigmatism Evaluation   بهناز صامت
09:30 - 09:15  The Criteria for Prescribing of Borderline Refractive Errors   دكتر علی نورایی نژاد
09:45 - 09:30  Low Vision in Infants and children   دكتر عباس ریاضی
10:00 - 09:45  Low Vision Reading Aids   دكتر هاله کنگری
10:30 - 10:00  Discussion  برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار