اخبار


آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی

 

 
تازه های چشم پزشکی
 
3 تا 5 اردیبهشت 1399
 
تهران،پژوهشگاه صنعت نفتاخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار