ثبت نام

  بیست و ششمین سمینار (وبینار) فارابی به صورت مجازی و با پلتفرم Zoom برگزار خواهد شد

شرکت در این وبینار رایگان است

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار