ثبت نام

  بیست و هفتيمن سمینار (وبینار) فارابی به صورت مجازی و با پلتفرم Zoom برگزار خواهد شد.

حضور در برنامه رايگان است.

در صورت نياز به امتياز بازآموزي از طريق سامانه ircme.ir ثبت نام و هزينه به صورت آنلاين پرداخت شود. 

قابل ذكر است از 4 برنامه هر روز ، فقط در يك برنامه از طریق سایت آموزش مداوم ميتوان ثبت نام کرد و امتياز آن را دريافت نمود.

 


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار