جزئیات برنامهBest & Worst Casese That I Had in the Last Year (Posterior Segment)

مکان: Room2
اداره کنندگان: دکتر احمد ميرشاهي, دکتر فریبا قاسمی, دکتر عليرضا خدابنده, دکتر محمد زارعی
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00  Panel Discusion   دکتر فاطمه بازوند
دکتر الیاس خلیلی پور
دکتر محسن فروردين جهرمي
دکتر عليرضا رمضاني
دکتر يوسف عليزاده
دکتر خليل قاسمي فلاورجاني
دکتر محمدمهدي پرورش
دکتر مسعود ناصري پور
دکتر محمدرضا نيوشا


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار