جزئیات برنامهBest & Worst Cases that I Had in Last Year (Anterior Segment)

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر سيدحسن هاشمي, دکتر مهرداد محمدپور
     
زمانعنوانسخنرانان
22:00 - 20:00  Panel Discusion   دکتر سيدمحمد قريشي
دکتر محمدعلي جوادي
دکتر محمود جباروند
دکتر فريد كريميان
دکتر محمدرضا صداقت
دکتر رامين صلوتي
دکتر سيدجواد هاشميان
دکتر محمدمهدي صدوقي
دکتر مصطفي نادري
دکتر خسرو جديدي
دکتر محمدرضا شجاع
دکتر سيامك زارعي قنواتي
دکتر افشين لطفي صديق
دکتر علیرضا پیمان
دکتر معصومه محبي
دکتر حامد قاسمی
دکتر علیرضا اسلامپور
دکتر محمد سليماني
دکتر مهران زارعی قنواتی
دکتر حسين آقايي
دکتر سيدفرزاد محمدي
دکتر فاطمه عليپور
دکتر سید حسام هاشمیان
دکتر فاطمه عبدي
دکتر گلشن لطيفي


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار