جزئیات برنامهImaging Updates in Challenging Refractive Surgery cases

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر محمدناصر هاشميان, دکتر مهدي خداپرست زواره, دکتر سید حسام هاشمیان
     
زمانعنوانسخنرانان
19:00 - 17:00   Panel Discussion   دکتر محمدرضا صداقت
دکتر رامين صلوتي
دکتر فريد كريميان
دکتر سيدجواد هاشميان
دکتر Alaa Eldanasoury
دکتر Renato Ambrósio
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار