جزئیات برنامهUveitis/Retinal Dystrophy

مکان: Room1
اداره کنندگان: دکتر فاطمه بازوند, دکتر محمد زارعی
     
زمانعنوانسخنرانان
17:45 - 17:00  a. Behcet uveitis   دکتر مسعود سهيليان
دکتر نازنین ابراهیمی ادیب
دکتر عليرضا هدايت فر
دکتر سيده مريم حسيني
دکتر صهبا فکري
18:30 - 17:45  b. Retinal Dystrophy   دکتر محسن آذرمينا
دکتر يوسف عليزاده
دکتر حسن خجسته جعفري
دکتر همايون نيک خواه
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار