شركتهای حامی


«حامیان طلایی سمینار»

براي مشاهده اطلاعات شركتهای حامی بیست و هفتمین سمینار فارابی روی نام آن كلیک نمایید.

نوع حمايتشماره غرفهنام شركترديف
 ابزار طب پويا  1
 ايران ممكو  2
 باهرمهد  3
 بينا چشم  4
 ديدگاه طب  5
 سیناژن  6
 فجرشاهد  7
 مصون دارو  8


برای مشاهده دیگر حامیان کلیک کنید

              

اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار