ثبت نام شدگان سمینارردیفنام و نام خانوادگیعنوانشماره نظاموضعیت ثبت نام
 1 افسانه  آذركيش متخصص چشم 78525 ثبت نام قطعی
 2 محمد رضا  آقا میرسلیم متخصص چشم 140700 ثبت نام قطعی
 3 محمد  آقازاده امیری دکترای اپتومتری ثبت نام اولیه
 4 نازنین  ابراهیمی ادیب متخصص چشم 83607 ثبت نام قطعی
 5 حامد  اتصالی دستیار چشم پزشکی 157515 ثبت نام قطعی
 6 فرانك  اثني عشري متخصص چشم 30780 ثبت نام قطعی
 7 ايرج  احدزادگان متخصص چشم 14572 ثبت نام قطعی
 8 طه  احمد آلي متخصص چشم 94219 ثبت نام قطعی
 9 علي اصغر  احمد راجي متخصص چشم 107636 ثبت نام قطعی
 10 نیلوفر  احمدخان بیگی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 11 هانيه  احمدي متخصص چشم 112358 ثبت نام قطعی
 12 حميد  احمديه متخصص چشم 17379 ثبت نام قطعی
 13 امین  احمدی دستیار چشم پزشکی 169324 ثبت نام قطعی
 14 امین  احمدی دستیار چشم پزشکی 141703 ثبت نام قطعی
 15 محمدرضا  اديبي متخصص چشم 10330 ثبت نام اولیه
 16 زهرا  اسروش اپتومتریست ثبت نام اولیه
 17 اسماعیل  اسعدی خامنه دستیار چشم پزشکی 157172 ثبت نام قطعی
 18 يداله  اسلامي متخصص چشم 25674 ثبت نام قطعی
 19 فريور  اسماعيل زاده متخصص چشم 20568 ثبت نام قطعی
 20 زهرا  اعلمي هرندي متخصص چشم 12755 ثبت نام قطعی
 21 بشیر  اقبال اپتومتریست ثبت نام اولیه
 22 مسعود  اقصايي فرد متخصص چشم 91410 ثبت نام قطعی
 23 رقیه  الهام اپتومتریست ثبت نام قطعی
 24 پرويز  الياسي متخصص چشم 36915 ثبت نام قطعی
 25 برزان  امجدی دستیار چشم پزشکی 154101 ثبت نام قطعی
 26 حيدر  اميني متخصص چشم 14437 ثبت نام قطعی
 27 زهرا  امیری دستیار چشم پزشکی 90423 ثبت نام قطعی
 28 سوران  امین زاده دستیار چشم پزشکی 152098 ثبت نام قطعی
 29 محمد  امینی دستیار چشم پزشکی 157615 ثبت نام قطعی
 30 مهدی  امینی زاده دستیار چشم پزشکی 162951 ثبت نام قطعی
 31 فاطمه  امینی فرد اپتومتریست ثبت نام اولیه
 32 محمد حسین  انصاری اپتومتریست ثبت نام اولیه
 33 فرامرز  انوري متخصص چشم 18131 ثبت نام قطعی
 34 حبيب  اوجاقي متخصص چشم 58420 ثبت نام قطعی
 35 محمدحسین  اوحدی دستیار چشم پزشکی 169668 ثبت نام قطعی
 36 محمدرضا  اکبری متخصص چشم 61528 ثبت نام قطعی
 37 مازیار  ایران نژاد دستیار چشم پزشکی 164083 ثبت نام قطعی
 38 فاطمه  بازوند متخصص چشم 127450 ثبت نام قطعی
 39 پرويز  باشي زاده فخار متخصص چشم 424 ثبت نام قطعی
 40 ستار  باقری ذابحی متخصص چشم 35019 ثبت نام اولیه
 41 بهرام  بحرانی سفیران متخصص چشم 114713 ثبت نام قطعی
 42 سیروس  بختیاری اپتومتریست ثبت نام اولیه
 43 يوسف  بخشي زاده سهي متخصص چشم 20571 ثبت نام اولیه
 44 مهرداد  برون Bachelor ثبت نام اولیه
 45 سيامك  بلالي متخصص چشم 22051 ثبت نام قطعی
 46 يوسف  بهرامي مؤيد متخصص چشم 8424 ثبت نام قطعی
 47 مرتضی  بهره یی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 48 زهره  بهروزي متخصص چشم 18193 ثبت نام اولیه
 49 اميرهوشنگ  بهشت نژاد متخصص چشم 19836 ثبت نام قطعی
 50 نیما  بهشتی زاده PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 51 فرزاد  پاكدل متخصص چشم 45001 ثبت نام قطعی
 52 مصطفی  پاک گوهر دستیار چشم پزشکی 146205 ثبت نام قطعی
 53 محمدمهدی  پرندین متخصص چشم 112969 ثبت نام قطعی
 54 حسین  پسرک لی دستیار چشم پزشکی 141521 ثبت نام قطعی
 55 سیده زهرا  پور سید لزرجانی متخصص چشم 118384 ثبت نام قطعی
 56 محمدحسن  پيرزاده متخصص چشم 679 ثبت نام قطعی
 57 محمدصادق  پيروز متخصص چشم 9226 ثبت نام قطعی
 58 رضا  ترابي متخصص چشم 19346 ثبت نام قطعی
 59 حمیده  تراز دستیار چشم پزشکی 137348 ثبت نام قطعی
 60 علي  ترکاشوند دستیار چشم پزشکی 141879 ثبت نام قطعی
 61 زهرا  تلنگي اپتومتریست ثبت نام اولیه
 62 زينب  ثماني دستیار چشم پزشکی 150039 ثبت نام قطعی
 63 مسعود  جان احمد متخصص چشم 67436 ثبت نام قطعی
 64 محمود  جباروند متخصص چشم 25165 ثبت نام قطعی
 65 سوما  جسری اپتومتریست ثبت نام اولیه
 66 صدرا  جمشیدی گوهری دستیار چشم پزشکی 154180 ثبت نام قطعی
 67 منصوره  جمشیدیان طهرانی متخصص چشم 111396 ثبت نام قطعی
 68 احمد  جواديان متخصص چشم 11118 ثبت نام قطعی
 69 کسری  چراغ پور دستیار چشم پزشکی 170021 ثبت نام قطعی
 70 وحید  حاتمی دستیار چشم پزشکی 154128 ثبت نام قطعی
 71 محبوبه  حاتمی کندری اپتومتریست ثبت نام اولیه
 72 ابوالقاسم  حاجيلاري متخصص چشم 17354 ثبت نام قطعی
 73 طیبه  حبیبی کهنه شهری اپتومتریست ثبت نام اولیه
 74 بختيار  حسيني متخصص چشم 19348 ثبت نام اولیه
 75 سيدمهدي  حسيني تهراني متخصص چشم 16225 ثبت نام قطعی
 76 سيدعباس  حسيني راد متخصص چشم 29143 ثبت نام اولیه
 77 سعیده  حسین منی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 78 نیکو  حمزه دستیار چشم پزشکی 162902 ثبت نام قطعی
 79 خليل  حمزه دوست متخصص چشم 12798 ثبت نام قطعی
 80 سيدمنوچهر  حيدري متخصص چشم 12261 ثبت نام قطعی
 81 مصطفی  حیدری دستیار چشم پزشکی 163227 ثبت نام قطعی
 82 حسن  خجسته جعفري متخصص چشم 125260 ثبت نام قطعی
 83 عليرضا  خدائياني متخصص چشم 10696 ثبت نام اولیه
 84 عليرضا  خدابنده متخصص چشم 96438 ثبت نام قطعی
 85 مهدي  خداپرست زواره متخصص چشم 110247 ثبت نام قطعی
 86 الیاس  خلیلی پور متخصص چشم 119174 ثبت نام قطعی
 87 نرگس  خوش نیت دستیار چشم پزشکی 157308 ثبت نام قطعی
 88 اميرعبداله  خياباني متخصص چشم 21130 ثبت نام قطعی
 89 مصطفی  دارابی دستیار چشم پزشکی 141604 ثبت نام قطعی
 90 رايموند  دانليانتن متخصص چشم 20669 ثبت نام قطعی
 91 محمود  داودآبادی دستیار چشم پزشکی 106372 ثبت نام قطعی
 92 افسر  دست جاني فراهاني متخصص چشم 28443 ثبت نام قطعی
 93 حسین  دهقانپور علی آقا اپتومتریست ثبت نام قطعی
 94 امین  دهقانی سانیج دستیار چشم پزشکی 169434 ثبت نام قطعی
 95 احسان  دهواری دستیار چشم پزشکی 157958 ثبت نام قطعی
 96 نسیم  ذوالفقارخانی دستیار چشم پزشکی 146554 ثبت نام قطعی
 97 منصور  راد متخصص چشم 1234567 ثبت نام قطعی
 98 سیامک  راد متخصص چشم 454545 ثبت نام اولیه
 99 فرشید  رادفر پرستار شرکت کننده سمینار ثبت نام اولیه
 100 كاظم  رجب زاده متخصص چشم 25518 ثبت نام قطعی
 101 محمدطاهر  رجبي متخصص چشم 80530 ثبت نام قطعی
 102 ميلاد  رحماني دستیار چشم پزشکی 168982 ثبت نام قطعی
 103 امیر  رحمانی دستیار چشم پزشکی 138640 ثبت نام قطعی
 104 حسین  رحمتی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 105 رودابه  رحمنی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 106 فيروزه  رحيمي متخصص چشم 18243 ثبت نام قطعی
 107 محمدرضا  رحیمی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 108 علی  رشیدی نیا دستیار چشم پزشکی 169077 ثبت نام قطعی
 109 کیوان  رضائی دستیار چشم پزشکی 157834 ثبت نام قطعی
 110 سيد محسن  رفيع زاده متخصص چشم 84299 ثبت نام قطعی
 111 محمدباقر  رهباني نوبر متخصص چشم 20103 ثبت نام اولیه
 112 رامك  روحي پور متخصص چشم 69993 ثبت نام قطعی
 113 ایمان  رونقی دکترای اپتومتری ثبت نام اولیه
 114 محمد  رياضي متخصص چشم 30811 ثبت نام قطعی
 115 حمید  ریاضی اصفهانی متخصص چشم 132093 ثبت نام قطعی
 116 محمدعلي  زارع مهرجردي متخصص چشم 18320 ثبت نام قطعی
 117 رضا  زارعي متخصص چشم 19420 ثبت نام قطعی
 118 سيامك  زارعي قنواتي متخصص چشم 92179 ثبت نام قطعی
 119 محمد  زارعی متخصص چشم 114721 ثبت نام قطعی
 120 مهران  زارعی قنواتی متخصص چشم 112127 ثبت نام قطعی
 121 محمدحسين  زماني دستیار چشم پزشکی 170953 ثبت نام قطعی
 122 رضا  زمانی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 123 محمد  ساری محمد لی متخصص چشم 86727 ثبت نام قطعی
 124 سید فریدون  سجادی دستیار چشم پزشکی 155541 ثبت نام قطعی
 125 حسین  سراوانی سایر رشته ها ثبت نام اولیه
 126 محمد  سليماني متخصص چشم 107111 ثبت نام قطعی
 127 حيدر  سياتيری متخصص چشم 20747 ثبت نام قطعی
 128 مونا  سيد صفي زاده متخصص چشم 115735 ثبت نام قطعی
 129 علی  سیف اله پور اپتومتریست ثبت نام اولیه
 130 محمدحسن  شاه حيدري متخصص چشم 74076 ثبت نام قطعی
 131 عباس  شاهي متخصص چشم 10701 ثبت نام قطعی
 132 مجید  شایگان زاده دستیار چشم پزشکی 165337 ثبت نام قطعی
 133 اكرم  شجاعت مفرد اپتومتریست ثبت نام اولیه
 134 فرشته  شريفي اپتومتریست ثبت نام قطعی
 135 امیررضا  شعبانی دستیار چشم پزشکی 138124 ثبت نام قطعی
 136 محمود  شفیعی دستیار چشم پزشکی 157827 ثبت نام قطعی
 137 رويا  شمس احمدي اپتومتریست ثبت نام اولیه
 138 هادی  شمولی سلح چینی دستیار چشم پزشکی 141826 ثبت نام قطعی
 139 منصور  شهرياري متخصص چشم 86065 ثبت نام قطعی
 140 حسين  شهيدی متخصص چشم 1738 ثبت نام قطعی
 141 اختيار  شياركار متخصص چشم 62410 ثبت نام قطعی
 142 سیما  شیخ قمی دستیار چشم پزشکی 162738 ثبت نام قطعی
 143 مطهره  صادقي متخصص چشم 141420 ثبت نام قطعی
 144 علي  صادقی طاری متخصص چشم 17029 ثبت نام قطعی
 145 اميد  صالحپور متخصص چشم 31477 ثبت نام قطعی
 146 علیرضا  صحراِئیان دستیار چشم پزشکی 157568 ثبت نام قطعی
 147 محمدرضا  صداقت متخصص چشم 29548 ثبت نام قطعی
 148 ملیکا  صمدی دستیار چشم پزشکی 172071 ثبت نام قطعی
 149 بهاره  صیدی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 150 زهرا  طاهرنژاد اپتومتریست ثبت نام اولیه
 151 سيدضياءالدين  طباطبائي محمدي متخصص چشم 18489 ثبت نام قطعی
 152 سيدعلي  طباطبايي متخصص چشم 20066 ثبت نام قطعی
 153 سيد مهدي  طباطبايي متخصص چشم 140551 ثبت نام قطعی
 154 فرشته  طیبی دستیار چشم پزشکی 141944 ثبت نام قطعی
 155 حمیده  عابد اپتومتریست ثبت نام اولیه
 156 فرید  عادل پور دستیار چشم پزشکی 143415 ثبت نام قطعی
 157 ريحانه  عاقريان متخصص چشم 111551 ثبت نام قطعی
 158 احمد  عامري متخصص چشم 17359 ثبت نام قطعی
 159 علي  عبداللهي متخصص چشم 23869 ثبت نام قطعی
 160 پریسا  عبدی متخصص چشم 132236 ثبت نام قطعی
 161 سمانه  عزیزی دستیار چشم پزشکی 156279 ثبت نام قطعی
 162 فاطمه  عليپور متخصص چشم 74340 ثبت نام قطعی
 163 مصطفی  علی آبادی دستیار چشم پزشکی 149605 ثبت نام قطعی
 164 صفر  علی مرادی متخصص چشم 13444 ثبت نام اولیه
 165 آرش  علیزاده زاهدی دستیار چشم پزشکی 164908 ثبت نام قطعی
 166 جواد  عموزاده متخصص چشم 17295 ثبت نام قطعی
 167 داريوش  عميدي راد متخصص چشم 28507 ثبت نام اولیه
 168 بهزاد  غریبیان اهور اپتومتریست ثبت نام اولیه
 169 رضا  غفاري متخصص چشم 101205 ثبت نام قطعی
 170 اميررضا  فارسياني متخصص چشم 140623 ثبت نام قطعی
 171 ناصر  فتوحي فيروزآباد متخصص چشم 18229 ثبت نام قطعی
 172 قاسم  فخرايي متخصص چشم 64647 ثبت نام قطعی
 173 کاوه  فداکار سوقه متخصص چشم 144826 ثبت نام قطعی
 174 مژده  فرحمند فرزانه اپتومتریست ثبت نام قطعی
 175 سهند  فرداد دستیار چشم پزشکی 170025 ثبت نام قطعی
 176 زهرا  فرزين وش متخصص چشم 124583 ثبت نام قطعی
 177 فاطمه  فغانی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 178 هوشنگ  فقيهي متخصص چشم 16270 ثبت نام قطعی
 179 محمدرضا  فلاح تفتي متخصص چشم 17801 ثبت نام قطعی
 180 جلال  فلاح تفتي متخصص چشم 22502 ثبت نام اولیه
 181 مهرنوش  قاسمي جيردهي متخصص چشم 108156 ثبت نام قطعی
 182 فریبا  قاسمی متخصص چشم 46257 ثبت نام قطعی
 183 حامد  قاسمی متخصص چشم 106181 ثبت نام قطعی
 184 سپیده  قدس دستیار چشم پزشکی 163387 ثبت نام قطعی
 185 حميد رضا  قمري متخصص چشم 46941 ثبت نام اولیه
 186 مرضیه  قناد دستیار چشم پزشکی 146670 ثبت نام قطعی
 187 رضا  قنبرپور مقدم متخصص چشم 56575 ثبت نام اولیه
 188 حسین  قهوه چیان دستیار چشم پزشکی 157911 ثبت نام قطعی
 189 رضا  كارخانه متخصص چشم 19677 ثبت نام قطعی
 190 احمد  كاظمي متخصص چشم 28745 ثبت نام قطعی
 191 سعيد  كريمي اپتومتریست ثبت نام اولیه
 192 ابوالفضل  كسائي متخصص چشم 18288 ثبت نام قطعی
 193 عليرضا  كشتكار جعفري متخصص چشم 19324 ثبت نام قطعی
 194 احمد  گلکار متخصص چشم 112055 ثبت نام قطعی
 195 عليرضا  لاشيئي متخصص چشم 21157 ثبت نام قطعی
 196 محمدحسين  لشكري متخصص چشم 2595 ثبت نام قطعی
 197 مجتبی  لطفی زاد دستیار چشم پزشکی 145444 ثبت نام قطعی
 198 گلشن  لطيفي متخصص چشم 120792 ثبت نام قطعی
 199 رقیه  محب خواه اپتومتریست ثبت نام اولیه
 200 معصومه  محبي متخصص چشم 44745 ثبت نام قطعی
 201 محمد  محمد یان نیا اپتومتریست ثبت نام اولیه
 202 مجتبی  محمدپور اپتومتریست ثبت نام اولیه
 203 مهرداد  محمدپور متخصص چشم 62230 ثبت نام قطعی
 204 سيدفرزاد  محمدي متخصص چشم 64277 ثبت نام قطعی
 205 مسعود  محمدي متخصص چشم 106884 ثبت نام قطعی
 206 علي  محمدي كاكرودي متخصص چشم 2727 ثبت نام اولیه
 207 سید سعید  محمدی دستیار چشم پزشکی 157780 ثبت نام قطعی
 208 نادر  محمدی دستیار چشم پزشکی 163847 ثبت نام قطعی
 209 سيدمحمدحسين  محمودي متخصص چشم 40318 ثبت نام اولیه
 210 علیرضا  محمودی متخصص چشم 136276 ثبت نام قطعی
 211 علی  مختاری اپتومتریست ثبت نام اولیه
 212 احسان  مرادعلیزاده دستیار چشم پزشکی 123855 ثبت نام قطعی
 213 عبدالحمید  مرادی زاده اپتومتریست ثبت نام اولیه
 214 علی  مسکرانیان اپتومتریست ثبت نام اولیه
 215 زهره  مطلوبی دستیار چشم پزشکی 157405 ثبت نام قطعی
 216 محمدمهدي  مطهري متخصص چشم 28454 ثبت نام قطعی
 217 بابک  معصوميان متخصص چشم 73321 ثبت نام قطعی
 218 احمد  معصومی دستیار چشم پزشکی 152754 ثبت نام قطعی
 219 مریم  معیری دستیار چشم پزشکی 153374 ثبت نام قطعی
 220 محسن  مقتدری دستیار چشم پزشکی ?????? ثبت نام اولیه
 221 ساسان  مقيمي متخصص چشم 80480 ثبت نام قطعی
 222 علي  مكاتب متخصص چشم 128528 ثبت نام قطعی
 223 اصغر  ملازاده جلودار متخصص چشم 32401 ثبت نام قطعی
 224 ایوب  منتی PHD رشته های مرتبط ثبت نام اولیه
 225 محمدرضا  منصوري متخصص چشم 20717 ثبت نام قطعی
 226 محمدرضا  مهرابي بهار متخصص چشم 139797 ثبت نام قطعی
 227 محمد  مهرپور محمد آبادی دستیار چشم پزشکی 144542 ثبت نام قطعی
 228 عين اله  مهرنيا متخصص چشم 12939 ثبت نام اولیه
 229 سارا  مهمان نوازان اپتومتریست ثبت نام اولیه
 230 مرتضي  مواسات متخصص چشم 12428 ثبت نام قطعی
 231 شهرزاد  موثق نکونام اپتومتریست ثبت نام اولیه
 232 سيدابوالقاسم  موسوي متخصص چشم 22410 ثبت نام قطعی
 233 بیتا  مومنایی دستیار چشم پزشکی 157108 ثبت نام قطعی
 234 نيما  ميرزائي راد متخصص چشم 85488 ثبت نام اولیه
 235 احمد  ميرشاهي متخصص چشم 29108 ثبت نام قطعی
 236 آرش  ميرمحمد صادقي متخصص چشم 80838 ثبت نام قطعی
 237 مریم  میرزاحسینی اپتومتریست ثبت نام قطعی
 238 آرش  میرزایی دستیار چشم پزشکی 157569 ثبت نام قطعی
 239 سید محمد  میرشاه ولد دستیار چشم پزشکی 170427 ثبت نام قطعی
 240 محمد رضا  ناصریان متخصص چشم 104641 ثبت نام اولیه
 241 ساناز  نایبندی دستیار چشم پزشکی 159963 ثبت نام قطعی
 242 علی  نجفی اپتومتریست ثبت نام اولیه
 243 روشنك  نظري متخصص چشم 58649 ثبت نام قطعی
 244 عباس  نورآذر متخصص چشم 18867 ثبت نام اولیه
 245 علی  نورایی نژاد دکترای اپتومتری ثبت نام اولیه
 246 امين الله  نيك اقبالي متخصص چشم 19333 ثبت نام قطعی
 247 عزيزاله  نيك پور متخصص چشم 17251 ثبت نام اولیه
 248 مهدي  نيلي احمدآبادي متخصص چشم 17245 ثبت نام قطعی
 249 سيدحسن  هاشمي متخصص چشم 24381 ثبت نام قطعی
 250 محمدناصر  هاشميان متخصص چشم 20670 ثبت نام قطعی
 251 سید حسام  هاشمیان متخصص چشم 101818 ثبت نام قطعی
 252 محمد  هانی توریانی دستیار چشم پزشکی 168736 ثبت نام قطعی
 253 احسان  هدایتی دستیار چشم پزشکی 126313 ثبت نام قطعی
 254 افشين  همت پور دستیار چشم پزشکی 75720 ثبت نام اولیه
 255 زکیه  واحدیان متخصص چشم 118688 ثبت نام قطعی
 256 سيدحسين  وثوق متخصص چشم 3321 ثبت نام قطعی
 257 مهران  وثوقی متخصص چشم 66557 ثبت نام اولیه
 258 نیلوفر  ولی پور کوتنائی دستیار چشم پزشکی 164084 ثبت نام قطعی
 259 اميررضا  ويسى متخصص چشم 116873 ثبت نام قطعی
 260 ضياء الدين  يزديان متخصص چشم 13232 ثبت نام قطعی
 261 زهرا  کامل کارده اپتومتریست ثبت نام اولیه
 262 سجاد  کاکايي دستیار چشم پزشکی 132043 ثبت نام قطعی
 263 مرتضی  کریمی دستیار چشم پزشکی 164909 ثبت نام قطعی
 264 محمد محسن  کشميرشکن متخصص چشم 127293 ثبت نام قطعی
 265 زهرا  کیان زاد دستیار چشم پزشکی 146144 ثبت نام قطعی
 266 سمیرا  یادگاری متخصص مغز و اعصاب 115990 ثبت نام قطعی
 267 فریبا  یوسفمند اپتومتریست ثبت نام اولیه

  تعدا افراد ثبت نام قطعی:202


اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار