شرکتهای تجاری


برای مشاهده اطلاعات هر شركت روی نام آن کلیک کنید.
ليست كلی ه ی و ن م ل گ ک ق ف غ ع ظ ط ض ص ش س ژ ز ر ذ د خ ح چ ج ث ت پ ب ا آ

ردیفنام شركتشماره غرفه
 1  آميکو يسنا پارس B5-3
 2  آیبک طب پارس B22
 3  آیتک ویژن ایرانیان B29
 4  ابزار طب پويا B27
 5  ايران ممكو B13
 6  باهرمهد B12
 7  پارس ديدگان B11
 8  پارس صدرا فن آور B5-16
 9  درسا طب درمان B5-14
 10  ديدگاه طب B31
 11  سایا طب مانا B5-7
 12  سیناژن B32
 13  صوفياطب (آلكان) B24
 14  طب تجهیز قرن B5-5
 15  طب تصوير B5-2
 16  عصر صنعت آتبین B5-18
 17  فرآورده های تزریقی و دارویی B25
 18  فردا تجارت ماندگار B5-22
 19  كیمیا کالای رازی B5-20
 20  گروه بيناچشم تهران B5-8
 21  گيفان B5-4
 22  لابراتوارهاي سينادارو (سهامي عام) B26
 23  لایف سل B5-17
 24  لردگان B23
 25  مان آرتا سلامت B5-11
 26  مایا اسلیم آریا B5-10
 27  مدیسا طب درمان B5-9
 28  مهرداور-گلبندی B14
 29  میزان بهداشت B5-12
 30  نخ جراحان طب سینا B5-1
 31  نگاه طب B28
 32  نورا طب قرن B5-6
 33  ولیان دارو B22

« دفتر انجمن ها / مراکز تحقیقاتی ، ... »

ردیفنام شماره غرفه
 1  بانک چشم جمهوري اسلامي ايران B5-21
 2  مركز تحقيقات چشم دانشگاه تهران B5-15
 3  مركز تحقيقات چشم دانشگاه شهيد بهشتي B5-15
 4  مركز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز B5-15
 5  مرکز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشکي مشهد B5-15
 6  مرکز تحقیقات چشم بیمارستان رسول اکرم B5-15
 7  مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی زاهدان B5-15
اخبــارگالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار