برنامه روزانه

چهارشنبه
سوم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 16:00 - 08:00

Registration
   
 10:30 - 08:30
Symposium:
Advanced Techniques of Phacoemulsification
   
 11:00 - 10:30

Opening Ceremony
   
 11:30 - 11:00

Break
   
 13:00 - 11:30
Symposium:
Cataract Surgery in Complex Glaucoma Patients
   
 13:00 - 11:30
Workshop:
Vitreoretinal Complications of Cataract Surgery (To Do/Not to Do)
   
 13:00 - 11:30
Meeting:
Best and Worst Cases That I Had in the Last Year (Anterior Segment)
   
 14:30 - 13:00

Lunch Break
   سالن غذا خوری
 16:00 - 14:30
Workshop:
Diagnostic Errors and Challenges in Optic Neuropathies
   
 16:00 - 14:30
Workshop:
Pediatric Cataract Surgery
   
 16:00 - 14:30
Symposium:
General Oculoplastic Considerations in Cataract Surgery
   
 16:30 - 16:00

Break
   
 18:00 - 16:30
Workshop:
Management of Pre-existing and Post-operative Corneal and Ocular Surface Problems in Cataract Surgery
   
 18:00 - 16:30
Workshop:
Traumatic Cataract
   
 18:00 - 16:30
Meeting:
Best and Worst Cases That I Had in the Last Year (Glaucoma)
   
 18:00 - 16:30
Workshop:
Multimodal Retinal Imaging
   
 20:00 - 18:00

Recreational and Sports Events
   
برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار