برنامه روزانه

پنج شنبه
چهارم اردیبهشت


زمانعنواناداره کنندگانمکان
 10:30 - 08:30
Workshop:
Important Factors in Choosing Premium IOLs (Presbyopic and Toric IOLs)
   
 10:30 - 08:30
Symposium:
Strabismus Before and After Anterior Segment Surgery
   
 10:30 - 08:30
Workshop:
Infectious, Inflammatory, and Toxic Complications Following Cataract Surgery
   
 10:30 - 08:30
 دكتر هاله کنگری
مجتبی محمدپور
دكتر علی نورایی نژاد
دكتر عباس ریاضی
 سالن کاسپین
 13:00 - 11:00
Meeting:
Best and Worst Cases That I Had in the Last Year (Oculoplastics)
   
 13:00 - 11:00
Symposium:
A Video-based Symposium on the Management of Intraoperative Complications of Cataract Surgery
   
 13:00 - 11:00
Workshop:
Factors Affecting the Accuracy of IOL Calculation (Biometric Challenges)
   
 13:00 - 11:00
 دکتر فاطمه عليپور
دكتر ابراهیم جعفرزاده پور
مسعود خرمی نژاد
دكتر علی میرزاجانی
 سالن کاسپین
 14:30 - 13:00

Lunch Break
   سالن غذا خوری
 16:30 - 14:00
Symposium:
Cataract Surgery in Patients with Coexisting Retinal Disorders
   
 16:00 - 14:30
Workshop:
Femtosecond Lasers and Cataract Surgery - How does it work - What will it do - Results
   
 16:00 - 14:30
Meeting:
Best and Worst Cases That I Had in the Last Year (Strabismus)
   
 16:00 - 14:30
 دكتر محمد آقازاده امیری
دكتر محسن حیرانی
دكتر سعید رحمنی
دكتر حمیده صباغی
 سالن کاسپین
 16:30 - 16:00

Break
   
 18:00 - 16:30

Film and Photo Festival
   
 23:00 - 19:30

Farabi Gala Dinner
   
برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار