برنامه روزانه كارگاه ها

Workshops

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 3  اردیبهشت
13:00 - 11:30

Workshop:
Vitreoretinal Complications of Cataract Surgery (To Do/Not to Do)
   
 3  اردیبهشت
16:00 - 14:30

Workshop:
Diagnostic Errors and Challenges in Optic Neuropathies
   
 3  اردیبهشت
16:00 - 14:30

Workshop:
Pediatric Cataract Surgery
   
 3  اردیبهشت
18:00 - 16:30

Workshop:
Traumatic Cataract
   
 3  اردیبهشت
18:00 - 16:30

Workshop:
Management of Pre-existing and Post-operative Corneal and Ocular Surface Problems in Cataract Surgery
   
 3  اردیبهشت
18:00 - 16:30

Workshop:
Multimodal Retinal Imaging
   
 4  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Workshop:
Important Factors in Choosing Premium IOLs (Presbyopic and Toric IOLs)
   
 4  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Workshop:
Infectious, Inflammatory, and Toxic Complications Following Cataract Surgery
   
 4  اردیبهشت
13:00 - 11:00

Workshop:
Factors Affecting the Accuracy of IOL Calculation (Biometric Challenges)
   
 4  اردیبهشت
16:00 - 14:30

Workshop:
Femtosecond Lasers and Cataract Surgery - How does it work - What will it do - Results
   
 5  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Workshop:
Combined Cataract and Glaucoma Surgery (Principles, Techniques and Outcomes)
   برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار