برنامه روزانه سمپوزيوم ها

Symposiums

زمانعنواناداره کنندگانمکان
 3  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Symposium:
Advanced Techniques of Phacoemulsification
   
 3  اردیبهشت
13:00 - 11:30

Symposium:
Cataract Surgery in Complex Glaucoma Patients
   
 3  اردیبهشت
16:00 - 14:30

Symposium:
General Oculoplastic Considerations in Cataract Surgery
   
 4  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Symposium:
Strabismus Before and After Anterior Segment Surgery
   
 4  اردیبهشت
13:00 - 11:00

Symposium:
A Video-based Symposium on the Management of Intraoperative Complications of Cataract Surgery
   
 4  اردیبهشت
16:30 - 14:00

Symposium:
Cataract Surgery in Patients with Coexisting Retinal Disorders
   
 5  اردیبهشت
10:30 - 08:30

Symposium:
Controversies and Hot Topics in Cataract Surgery
   
 5  اردیبهشت
13:00 - 11:00

Symposium:
Management of Complex Cases in Cataract Surgery - Fuchs Endothelial Dystrophy - Marfan Syndrome - Subluxated Lenses - White and Hard Cataracts - Pseudoexfoliation - Small Pupils and IFIS - Short vs Long Eyes
   برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار