برنامه روزانه Daily Programزمانعنواناداره کنندگانمکان
 10:30 - 08:30
 دكتر هاله کنگری
مجتبی محمدپور
دكتر علی نورایی نژاد
دكتر عباس ریاضی
 سالن کاسپین
 13:00 - 11:00
 دکتر فاطمه عليپور
دكتر ابراهیم جعفرزاده پور
مسعود خرمی نژاد
دكتر علی میرزاجانی
 سالن کاسپین
 16:00 - 14:30
 دكتر محمد آقازاده امیری
دكتر محسن حیرانی
دكتر سعید رحمنی
دكتر حمیده صباغی
 سالن کاسپین


برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار