جستجوی سخنران
ردیفنام - نام خانوادگیبرنامه عنوانزمانمکان
1 ساره صافی Optometry Updates, Panel 1 Screening Strategies for Amblyopia and Refractive Error Detection  4  اردیبهشت
08:30 - 08:45

سالن کاسپین
2 مجتبی محمدپور Optometry Updates, Panel 1 New Generation of Autorefractometer  4  اردیبهشت
08:45 - 09:00

سالن کاسپین
3 بهناز صامت Optometry Updates, Panel 1 High Myopia and Astigmatism Evaluation  4  اردیبهشت
09:00 - 09:45

سالن کاسپین
4 علی نورایی نژاد Optometry Updates, Panel 1 The Criteria for Prescribing of Borderline Refractive Errors  4  اردیبهشت
09:15 - 09:30

سالن کاسپین
5 عباس ریاضی Optometry Updates, Panel 1 Low Vision in Infants and children  4  اردیبهشت
09:30 - 09:45

سالن کاسپین
6 هاله کنگری Optometry Updates, Panel 1 Low Vision Reading Aids  4  اردیبهشت
09:45 - 10:00

سالن کاسپین
7 مسعود سياه کمري Optometry Updates, Panel 2 Latest Updates in Multifocal Contact Lenses  4  اردیبهشت
11:00 - 11:15

سالن کاسپین
8 علی غیبی Optometry Updates, Panel 2 Peripheral Refraction; A New Approach in Myopia Control  4  اردیبهشت
11:15 - 11:30

سالن کاسپین
9 مسعود خرمی نژاد Optometry Updates, Panel 2 Latest Updates in Myopia Control  4  اردیبهشت
11:30 - 11:45

سالن کاسپین
10 راحله مروج Optometry Updates, Panel 2 Soft Contact Lenses for Keratoconus  4  اردیبهشت
11:45 - 12:00

سالن کاسپین
11 ابراهیم جعفرزاده پور Optometry Updates, Panel 2 New Advances in Optical Correction of Higher Order Aberration in Keratoconus  4  اردیبهشت
12:00 - 12:15

سالن کاسپین
12 علی میرزاجانی Optometry Updates, Panel 2 Latest Updates in Vision Therapy  4  اردیبهشت
12:15 - 12:30

سالن کاسپین
13 منیره قاسم پور Optometry Updates, Panel 3 Neural basis and therapeutic approaches in Amblyopia  4  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن کاسپین
14 محسن حیرانی Optometry Updates, Panel 3 Management of Refractive Amblyopia  4  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن کاسپین
15 حمیده صباغی Optometry Updates, Panel 3 Indications of Spectral Filters in Optometry Service  4  اردیبهشت
15:00 - 15:15

سالن کاسپین
16 محسن توان Optometry Updates, Panel 3 Clinical Application of Functional MRI in Visual Sciences  4  اردیبهشت
15:15 - 15:30

سالن کاسپین
17 سعید رحمنی Optometry Updates, Panel 3 Coatings in Ophthalmic Lenses and Absorptive Lenses  4  اردیبهشت
15:30 - 15:45

سالن کاسپینردیفنام - نام خانوادگیاداره کننده (برنامه)زمانمکان
1 محمد آقازاده امیری Optometry Updates, Panel 3  4  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن کاسپین
2 ابراهیم جعفرزاده پور Optometry Updates, Panel 2  4  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن کاسپین
3 محسن حیرانی Optometry Updates, Panel 3  4  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن کاسپین
4 مسعود خرمی نژاد Optometry Updates, Panel 2  4  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن کاسپین
5 سعید رحمنی Optometry Updates, Panel 3  4  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن کاسپین
6 عباس ریاضی Optometry Updates, Panel 1  4  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
7 حمیده صباغی Optometry Updates, Panel 3  4  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن کاسپین
8 فاطمه عليپور Optometry Updates, Panel 2  4  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن کاسپین
9 مجتبی محمدپور Optometry Updates, Panel 1  4  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
10 علی میرزاجانی Optometry Updates, Panel 2  4  اردیبهشت
11:00 - 13:00

سالن کاسپین
11 علی نورایی نژاد Optometry Updates, Panel 1  4  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
12 هاله کنگری Optometry Updates, Panel 1  4  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین


برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار