ساختار سمينار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی

تازه های چشم پزشکی
 
۳ تا ۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹
 
تهران،پژوهشگاه صنعت نفت
 
 گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

مرکز تحقیقات چشم دانشگاه علوم پزشکی تهران
گروه پرستاری بیمارستان فارابی

 

گروه برگزاری

دکتر سیدحسن هاشمی

دکتر محمدرضا اکبری

 دکتر محمود جباروند بهروز

دکتر علی صادقی طاری

دکتر امیر هوشنگ بهشت نژاد

دکتر آرش میرمحمد صادقی

دکتر علیرضا خدابنده

دکتر مهدی صنعت کار

 دکتر فرهاد رضوان

 سعید مرادی

دکتر ایوب منتی

رئیس سمینار: دبیر علمی :

 دکتر محدرضا اکبری

 

 برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:

پایان ثبت نام عادی:

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان همایش


حامیان جشنواره