صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       آموزش جراحی کاتاراکت       برنامه های هنری و ورزشی بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی       برنامه اپتومتری       پیام دبیر علمی        دهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی       دومین رقابت معرفی موارد بالینی جالب       نهمین سمینار ترجمانی چشم پزشکی ایران       جشنواره فیلم و عکس       بیست و پنجمین سمینار سالیانه فارابی
جستجوی سخران Speaker Searchنام خانوادگی: نام: شماره نظام پزشکی:

      

ردیفنام - نام خانوادگیبرنامه عنوانزمانمکان
1 حسن بهبودی سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Diabetic Macular Edema  11  اردیبهشت
08:30 - 09:30

سالن آزادگان
2 عليرضا رمضاني سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Diabetic Macular Edema  11  اردیبهشت
08:30 - 09:30

سالن آزادگان
3 حمید ریاضی اصفهانی سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Diabetic Macular Edema  11  اردیبهشت
08:30 - 09:30

سالن آزادگان
4 حسينعلي شهرياری سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Diabetic Macular Edema  11  اردیبهشت
08:30 - 09:30

سالن آزادگان
5 فرهاد فاضل سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Diabetic Macular Edema  11  اردیبهشت
08:30 - 09:30

سالن آزادگان
6 هوشنگ فقيهي سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Diabetic Macular Edema  11  اردیبهشت
08:30 - 09:30

سالن آزادگان
7 خليل قاسمي فلاورجاني سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Diabetic Macular Edema  11  اردیبهشت
08:30 - 09:30

سالن آزادگان
8 پیام نبوتی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1 Definition, Classification and Prevalence of Amblyopia  11  اردیبهشت
09:00 - 09:20

سالن آرش
9 علیرضا محمدی نظام آبادی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1 Management of Refractive Phase in Different Types of Amblyopia  11  اردیبهشت
09:20 - 09:40

سالن آرش
10 مجتبی ابریشمی سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Current Approach & Clinical Updates on RVO, Case Presentation  11  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن آزادگان
11 حميد احمديه سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Current Approach & Clinical Updates on RVO, Case Presentation  11  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن آزادگان
12 حسين اشرف سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Current Approach & Clinical Updates on RVO, Case Presentation  11  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن آزادگان
13 يوسف عليزاده سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Current Approach & Clinical Updates on RVO, Case Presentation  11  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن آزادگان
14 احمد ميرشاهي سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Current Approach & Clinical Updates on RVO, Case Presentation  11  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن آزادگان
15 مسعود ناصري پور سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases Current Approach & Clinical Updates on RVO, Case Presentation  11  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن آزادگان
16 محسن حیرانی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1 Various Patching Protocols in Different Types of Amblyopia  11  اردیبهشت
09:40 - 10:00

سالن آرش
17 مسعود خرمی نژاد Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1 Personalized Dosing Strategy; A New Approach in Amblyopia Therapy  11  اردیبهشت
10:00 - 10:20

سالن آرش
18 محسن حیرانی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1 Discussion  11  اردیبهشت
10:20 - 10:30

سالن آرش
19 مسعود خرمی نژاد Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1 Discussion  11  اردیبهشت
10:20 - 10:30

سالن آرش
20 علیرضا محمدی نظام آبادی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1 Discussion  11  اردیبهشت
10:20 - 10:30

سالن آرش
21 پیام نبوتی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1 Discussion  11  اردیبهشت
10:20 - 10:30

سالن آرش
22 سيد محسن رفيع زاده سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery Facial Aging  11  اردیبهشت
11:30 - 11:45

سالن آزادگان
23 سید حسین صدرالسادات کارگاه: Anesthesia Challenges in Eye Surgery Diabetes and Anesthesia in Ocular Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 11:50

سالن توسن
24 پریسا عبدی کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Biomechanics in Decision Making  11  اردیبهشت
11:30 - 11:45

سالن سروش
25 راحله مروج Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2 Summary of PEDIG Studies  11  اردیبهشت
11:30 - 11:50

سالن آرش
26 سیدمحمد باقر ابطحی سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
11:45 - 13:00

سالن آزادگان
27 محسن بهمني كشكولي سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
11:45 - 13:00

سالن آزادگان
28 آبتين حيرتي سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
11:45 - 13:00

سالن آزادگان
29 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
11:45 - 13:00

سالن آزادگان
30 حسين سالور سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
11:45 - 13:00

سالن آزادگان
31 ابوالفضل كسائي سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
11:45 - 13:00

سالن آزادگان
32 افشين لطفي صديق کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Epithelial Thickness Map in Decision Making  11  اردیبهشت
11:45 - 12:00

سالن سروش
33 الهام رخشی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2 Contact Lenses in the Management of Anisometropic Amblyopia  11  اردیبهشت
11:50 - 12:10

سالن آرش
34 مهدی صنعت کار کارگاه: Anesthesia Challenges in Eye Surgery Anesthesia for Elderly Patients  11  اردیبهشت
11:50 - 12:10

سالن توسن
35 گلشن لطيفي کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Significant Lenticular Astigmatism Dilemma  11  اردیبهشت
12:00 - 12:10

سالن سروش
36 ابراهیم جعفرزاده پور Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2 Active Vision Therapy; Continued Controversies and Current Options  11  اردیبهشت
12:10 - 12:30

سالن آرش
37 رضا سلطاني مقدم کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Tomography Pitfalls, Topography Irregularities  11  اردیبهشت
12:10 - 12:20

سالن سروش
38 مهرداد گودرزی کارگاه: Anesthesia Challenges in Eye Surgery Sedation for Eye Surgery  11  اردیبهشت
12:10 - 12:30

سالن توسن
39 سيدفرزاد محمدي کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Which is the Right Choice for the Patient (PRK, FS- LASIK & SMILE, Piol)  11  اردیبهشت
12:20 - 12:30

سالن سروش
40 علیرضا ابراهیم سلطانی کارگاه: Anesthesia Challenges in Eye Surgery Coagulopathy and Anesthesia in Ocular Surgery  11  اردیبهشت
12:30 - 12:50

سالن توسن
41 حمیده صباغی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2 New Advances in Treatment of Amblyopia; Binocular Therapies  11  اردیبهشت
12:30 - 12:50

سالن آرش
42 سيدجواد هاشميان کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Custom Ablation Indications  11  اردیبهشت
12:30 - 12:40

سالن سروش
43 سيدمهدي حسيني تهراني کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
44 فيروزه رحيمي کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
45 رضا سلطاني مقدم کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
46 محمدرضا شجاع کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
47 پریسا عبدی کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
48 افشين لطفي صديق کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
49 گلشن لطيفي کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
50 سيدفرزاد محمدي کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
51 سيدجواد هاشميان کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
52 سید حسام هاشمیان کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery Panel Discussion  11  اردیبهشت
12:40 - 13:00

سالن سروش
53 ابراهیم جعفرزاده پور Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2 Discussion  11  اردیبهشت
12:50 - 13:00

سالن آرش
54 الهام رخشی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2 Discussion  11  اردیبهشت
12:50 - 13:00

سالن آرش
55 حمیده صباغی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2 Discussion  11  اردیبهشت
12:50 - 13:00

سالن آرش
56 راحله مروج Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2 Discussion  11  اردیبهشت
12:50 - 13:00

سالن آرش
57 علي اصغر احمد راجي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
58 بهرام بحرانی سفیران سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
59 عليرضا برادران رفيعي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
60 فدرا حاجي زاده کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
61 محمد باقر رجبي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
62 محمد زارع جوشقاني سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
63 مصطفي سلطان سنجري کارگاه: Optic Neuropathies Examination in Optic Neuropathy  11  اردیبهشت
14:30 - 14:50

سالن آرش
64 محمد سليماني سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
65 مسعود سهيليان سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
66 احد صداقت کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
67 آرش طاهري کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
68 سيدعلي طباطبايي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
69 فاطمه عبدي کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
70 الينا غفاري کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
71 فريدون فرهي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
72 هوشنگ فقيهي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
73 عليرضا مالكي کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
74 محمدرضا نيوشا کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
75 سعيد کريمي کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
76 محمدرضا خليلي کارگاه: Optic Neuropathies Ischemic Optic Neuropathy  11  اردیبهشت
14:50 - 15:05

سالن آرش
77 سمیرا یادگاری کارگاه: Optic Neuropathies Optic Neuritis and MS  11  اردیبهشت
15:05 - 15:25

سالن آرش
78 محمد پاكروان کارگاه: Optic Neuropathies Optic Neuropathy Treatment  11  اردیبهشت
15:25 - 15:50

سالن آرش
79 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Optic Neuropathies Case Presentation  11  اردیبهشت
15:50 - 16:00

سالن آرش
80 علي اصغر احمد راجي کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
81 حيدر اميني کارگاه: Secondary Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن گلشن
82 بهرام بحرانی سفیران کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
83 حسن بهبودی کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
84 رامين دانشور كاخكي کارگاه: Secondary Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن گلشن
85 سيد هاشم دريا باري کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
86 محمد باقر رجبي کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
87 رضا زارعي کارگاه: Secondary Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن گلشن
88 محمد سليماني کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
89 سيدعلي طباطبايي کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
90 فاطمه عليپور کارگاه: Updates on Keratoconus Management Special Lenses in Keratoconus  11  اردیبهشت
16:30 - 16:42

سالن آرش
91 قاسم فخرايي کارگاه: Secondary Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن گلشن
92 ناصر كريمى کارگاه: Non-Surgical Rejuvenation Concept of Beauty  11  اردیبهشت
16:30 - 16:43

سالن سروش
93 معصومه بيگم معصوم پور کارگاه: Secondary Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن گلشن
94 محمدرضا منصوري کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
95 شاهين يزدانی کارگاه: Secondary Glaucoma Case Presentation and Panel Discussion  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن گلشن
96 سید حسام هاشمیان کارگاه: Updates on Keratoconus Management Advances in Corneal Rings in Keratoconus  11  اردیبهشت
16:42 - 16:54

سالن آرش
97 ابوالفضل كسائي کارگاه: Non-Surgical Rejuvenation Lasers  11  اردیبهشت
16:43 - 17:00

سالن سروش
98 امير فرامرزي کارگاه: Updates on Keratoconus Management Anterior Lamellar Keratoplasty in Keratoconus  11  اردیبهشت
16:54 - 17:06

سالن آرش
99 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-Surgical Rejuvenation Filler Injection  11  اردیبهشت
17:00 - 17:15

سالن سروش
100 سيدمحمد قريشي کارگاه: Updates on Keratoconus Management Excimer Laser Surgery and Keratoconus  11  اردیبهشت
17:06 - 17:18

سالن آرش
101 هادی قدیمی کارگاه: Non-Surgical Rejuvenation Fat Injection  11  اردیبهشت
17:15 - 17:28

سالن سروش
102 خسرو جديدي کارگاه: Updates on Keratoconus Management Tissue Enhancement Surgeries in Keratoconus  11  اردیبهشت
17:18 - 17:30

سالن آرش
103 کامبیز عاملی زمانی کارگاه: Non-Surgical Rejuvenation Botulinum Toxin  11  اردیبهشت
17:28 - 17:40

سالن سروش
104 علي ترکاشوند سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Case Presenter  12  اردیبهشت

سالن آزادگان
105 الیاس خلیلی پور سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Case Presenter  12  اردیبهشت

سالن آزادگان
106 عليرضا جوادزاده سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Updates on Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن آزادگان
107 علیرضا سیما کارگاه: Preparation for Exam Preparation for PMP Exams  12  اردیبهشت
08:30 - 08:50

سالن آرش
108 ناصر شعيبي سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Updates on Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن آزادگان
109 محسن فروردين جهرمي سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Updates on Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن آزادگان
110 مصطفي فقهي سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Updates on Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن آزادگان
111 مرسل مهريار سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Updates on Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 09:15

سالن آزادگان
112 سيدمحمد ميرآفتاب کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery Femto LASIK Indications, Hyperopia and Astigmatism  12  اردیبهشت
08:30 - 08:45

سالن سروش
113 محمدرضا صداقت کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery SMILE Surgery, Indications and Limitations  12  اردیبهشت
08:45 - 09:00

سالن سروش
114 پریسا عبدی کارگاه: Preparation for Exam Preparation for Cornea Exams  12  اردیبهشت
08:50 - 09:10

سالن آرش
115 سيدمحمد قريشي کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery Femtosecond- Assisted Corneal Inlay Implantation  12  اردیبهشت
09:00 - 09:15

سالن سروش
116 حمید ریاضی اصفهانی کارگاه: Preparation for Exam Preparation for Retina Exams  12  اردیبهشت
09:10 - 09:30

سالن آرش
117 مجيد ابريشمي سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Current Approach to AMD Patients  12  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن آزادگان
118 سيدمرتضي انتظاري سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Current Approach to AMD Patients  12  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن آزادگان
119 سيدعلي طباطبايي سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Current Approach to AMD Patients  12  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن آزادگان
120 محسن فروردين جهرمي سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Current Approach to AMD Patients  12  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن آزادگان
121 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum Current Approach to AMD Patients  12  اردیبهشت
09:15 - 10:30

سالن آزادگان
122 سيدجواد هاشميان کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery Femtosecond- Assisted INTACS Implantation Indications and Outcomes  12  اردیبهشت
09:15 - 09:30

سالن سروش
123 محمود جباروند کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery Challenging Cases in Femtosecond Laser Corneal Surgery  12  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن سروش
124 مهران زارعی قنواتی کارگاه: Preparation for Exam Preparation for ICO Exams  12  اردیبهشت
09:30 - 09:50

سالن آرش
125 مهرداد محمدپور کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery Challenging Cases in Femtosecond Laser Corneal Surgery  12  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن سروش
126 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Preparation for Exam Preparation for Strabismus Exams  12  اردیبهشت
09:50 - 10:10

سالن آرش
127 رضا اسدي سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
128 محمدرضا اکبری سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
129 ژاله رجوي سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
130 محمدرضا طالب نژاد سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
131 فاطمه عليپور سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
132 ديما عندليب سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
133 مصطفی مافی کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Management of Patients with Vitreous Loss  12  اردیبهشت
11:00 - 11:15

سالن سروش
134 مینا اوجانی کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Cataract Surgery in Diabetic Patients  12  اردیبهشت
11:15 - 11:30

سالن سروش
135 اميرعبداله افتخاري کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Cataract Surgery in Peripheral Retinal Lesions (Breaks)  12  اردیبهشت
11:30 - 11:45

سالن سروش
136 محمد باقر رجبي کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Cataract Surgery in Uveitis Patients  12  اردیبهشت
11:45 - 12:00

سالن سروش
137 حسن خجسته جعفري کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Case Based Panel Discussion  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن سروش
138 رامك روحي پور کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Case Based Panel Discussion  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن سروش
139 هرمز شمس کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Case Based Panel Discussion  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن سروش
140 علي عبداللهي کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Case Based Panel Discussion  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن سروش
141 سيامك مراديان کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Case Based Panel Discussion  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن سروش
142 مسعودرضا معنويت کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist Case Based Panel Discussion  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن سروش
143 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Uveitis Approach to a Patient with Uveitis: A Case Based Discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
144 محمد پاكروان کارگاه: OCT in Glaucoma ONH Topography  12  اردیبهشت
14:00 - 14:10

سالن توسن
145 سپيده توكلي زاده کارگاه: Approach to Diplopia History Taking and Physical Examination  12  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن گلشن
146 سيده مريم حسيني کارگاه: Uveitis Approach to a Patient with Uveitis: A Case Based Discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
147 محمدطاهر رجبي کارگاه: Orbital Imaging Brief Review of MRI Interpretation  12  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن سروش
148 محمد زارعی کارگاه: Uveitis Approach to a Patient with Uveitis: A Case Based Discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
149 مسعود سهيليان کارگاه: Uveitis Approach to a Patient with Uveitis: A Case Based Discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
150 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Management of Complications & Challenging Cases in Refractive Surgery Case presentation and panel discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
151 رامين صلوتي سمپوزیوم: Management of Complications & Challenging Cases in Refractive Surgery Case presentation and panel discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
152 فريد كريميان سمپوزیوم: Management of Complications & Challenging Cases in Refractive Surgery Case presentation and panel discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
153 مهرداد محمدپور سمپوزیوم: Management of Complications & Challenging Cases in Refractive Surgery Case presentation and panel discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
154 سيدمحمد ميرآفتاب سمپوزیوم: Management of Complications & Challenging Cases in Refractive Surgery Case presentation and panel discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
155 عليرضا هدايت فر کارگاه: Uveitis Approach to a Patient with Uveitis: A Case Based Discussion  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
156 مونا سيد صفي زاده کارگاه: OCT in Glaucoma Peripapillary RNFL  12  اردیبهشت
14:10 - 14:20

سالن توسن
157 محمد ابريشمي کارگاه: Orbital Imaging Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
14:15 - 15:30

سالن سروش
158 بهرام اشراقي کارگاه: Orbital Imaging Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
14:15 - 15:30

سالن سروش
159 غلامرضا خاتمي نيا کارگاه: Orbital Imaging Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
14:15 - 15:30

سالن سروش
160 علي صادقی طاری کارگاه: Orbital Imaging Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
14:15 - 15:30

سالن سروش
161 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي کارگاه: Orbital Imaging Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
14:15 - 15:30

سالن سروش
162 بابک معصوميان کارگاه: Approach to Diplopia Supra and Inter Nuclear Diplopia  12  اردیبهشت
14:15 - 14:30

سالن گلشن
163 رضا نبيي کارگاه: Orbital Imaging Case Presentation and Panel Discussion  12  اردیبهشت
14:15 - 15:30

سالن سروش
164 سید مهدی مرتضوی ماچیانی کارگاه: OCT in Glaucoma GCC  12  اردیبهشت
14:20 - 14:30

سالن توسن
165 آزاده دوزنده طبرستاني کارگاه: OCT in Glaucoma Glaucoma Progression  12  اردیبهشت
14:30 - 14:40

سالن توسن
166 علي اكبر صابرمقدم رنجبر کارگاه: Approach to Diplopia Diplopia after Cataract Surgery  12  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن گلشن
167 محسن عادل پور کارگاه: OCT in Glaucoma OCT- A  12  اردیبهشت
14:40 - 14:50

سالن توسن
168 محمدرضا اکبری کارگاه: Approach to Diplopia Diplopia after Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن گلشن
169 علي ايزدي کارگاه: OCT in Glaucoma OCT Artifacts  12  اردیبهشت
14:50 - 15:05

سالن توسن
170 عباس باقري کارگاه: Approach to Diplopia Diplopia in Retinal Diseases  12  اردیبهشت
15:00 - 15:15

سالن گلشن
171 قاسم فخرايي کارگاه: OCT in Glaucoma Case Presentation  12  اردیبهشت
15:05 - 15:20

سالن توسن
172 مسعود محمدي کارگاه: OCT in Glaucoma Case Presentation  12  اردیبهشت
15:05 - 15:20

سالن توسن
173 زکیه واحدیان کارگاه: OCT in Glaucoma Case Presentation  12  اردیبهشت
15:05 - 15:20

سالن توسن
174 گلشن لطيفي Rapid Fire Case Presentation Rapid fire case presentation  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
175 آرش ميرمحمد صادقي Rapid Fire Case Presentation Rapid fire case presentation  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
176 اميرهوشنگ بهشت نژاد Photo and Film Festival Photo and Film Festival  12  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن کاسپین
177 حسن خجسته جعفري Photo and Film Festival Photo and Film Festival  12  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن کاسپین
178 يداله اسلامي سمپوزیوم: Angle Closure Disease Case Presentation and Panel Discussion  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
179 رامين دانشور كاخكي سمپوزیوم: Angle Closure Disease Case Presentation and Panel Discussion  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
180 سيد هاشم دريا باري کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease Preoperative Consideration Before Keratoplasty in Ocular Surface Diseases  13  اردیبهشت
08:30 - 08:45

سالن سروش
181 مونا سيد صفي زاده سمپوزیوم: Angle Closure Disease Case Presentation and Panel Discussion  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
182 قاسم فخرايي سمپوزیوم: Angle Closure Disease Case Presentation and Panel Discussion  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
183 مسعود محمدي سمپوزیوم: Angle Closure Disease Case Presentation and Panel Discussion  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
184 شاهين يزدانی سمپوزیوم: Angle Closure Disease Case Presentation and Panel Discussion  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
185 حسين آقايي کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease Stem Cell Transplantation  13  اردیبهشت
08:45 - 09:00

سالن سروش
186 مهران زارعی قنواتی کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease Keratoprosthesis Vs. Stem Cell Transplantation  13  اردیبهشت
09:00 - 09:15

سالن سروش
187 سپهر فيضي کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease PK Vs. DALK in Ocular Surface Diseases  13  اردیبهشت
09:15 - 09:30

سالن سروش
188 حامد قاسمی کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease Case Presentation  13  اردیبهشت
09:30 - 10:30

سالن سروش
189 محمدحسين آهور کارگاه: OCTA OCTA in Daily Practice (Case Presentation)  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
190 محمود جباروند سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based) Case Based Discussion  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
191 حسين جمالي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based) Case Based Discussion  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
192 رعنا دائي سرخابي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based) Case Based Discussion  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
193 حيدر سياتيری سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based) Case Based Discussion  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
194 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based) Case Based Discussion  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
195 الينا غفاري کارگاه: OCTA OCTA in Daily Practice (Case Presentation)  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
196 محمدرضا فلاح تفتي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based) Case Based Discussion  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
197 حامد قاسمی سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based) Case Based Discussion  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
198 مصطفي نادري سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based) Case Based Discussion  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
199 رامين نوري نيا کارگاه: OCTA OCTA in Daily Practice (Case Presentation)  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
200 همايون نيک خواه کارگاه: OCTA OCTA in Daily Practice (Case Presentation)  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپینردیفنام - نام خانوادگیاداره کننده (برنامه)زمانمکان
1 علیرضا ابراهیم سلطانی کارگاه: Anesthesia Challenges in Eye Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن توسن
2 حميد احمديه سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases  11  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
3 يداله اسلامي کارگاه: Secondary Glaucoma  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن گلشن
4 بهرام اشراقي سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن آزادگان
5 زهرا اعلمي هرندي کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
6 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Optic Neuropathies  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آرش
7 ابراهیم جعفرزاده پور Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن آرش
8 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-Surgical Rejuvenation  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن سروش
9 محمدعلي جوادي کارگاه: Updates on Keratoconus Management  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن آرش
10 سيدمهدي حسيني تهراني کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن سروش
11 محسن حیرانی Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1  11  اردیبهشت
09:00 - 10:30

سالن آرش
12 عليرضا خدابنده کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
13 مسعود خرمی نژاد Updates in Amblyopia Therapy, Panel 1  11  اردیبهشت
09:00 - 10:30

سالن آرش
14 فيروزه رحيمي کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن سروش
15 حمید ریاضی اصفهانی سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases  11  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
16 محمدعلي زارع مهرجردي کارگاه: Updates on Keratoconus Management  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن آرش
17 حسين سالور سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن آزادگان
18 مصطفي سلطان سنجري کارگاه: Optic Neuropathies  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آرش
19 محمد سليماني کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
20 محمدرضا شجاع کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن سروش
21 سید حسین صدرالسادات کارگاه: Anesthesia Challenges in Eye Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن توسن
22 مهدی صنعت کار کارگاه: Anesthesia Challenges in Eye Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن توسن
23 سيدعلي طباطبايي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
24 يوسف عليزاده کارگاه: Multimodal Imaging in Retinal Disorders  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن سروش
25 هوشنگ فقيهي سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases  11  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
26 سيدمحمد قريشي کارگاه: Updates on Keratoconus Management  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن آرش
27 ابوالفضل كسائي سمپوزیوم: Upper Facial Rejuvenation; Role of Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن آزادگان
28 ابوالفضل كسائي کارگاه: Non-Surgical Rejuvenation  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن سروش
29 مهرداد گودرزی کارگاه: Anesthesia Challenges in Eye Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن توسن
30 گلشن لطيفي کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن سروش
31 مسعود محمدي کارگاه: Secondary Glaucoma  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن گلشن
32 سيدفرزاد محمدي کارگاه: Screening and Planning in Refractive Surgery  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن سروش
33 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
34 راحله مروج Updates in Amblyopia Therapy, Panel 2  11  اردیبهشت
11:30 - 13:00

سالن آرش
35 محمدرضا منصوري سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آزادگان
36 احمد ميرشاهي سمپوزیوم: Updates on Diagnosis & Management of Retinal Vascular Diseases  11  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
37 مسعود ناصري پور کارگاه: Tips & Tricks in Ocular Trauma and Emergency  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن توسن
38 سید حسام هاشمیان کارگاه: Updates on Keratoconus Management  11  اردیبهشت
16:30 - 18:00

سالن آرش
39 سمیرا یادگاری کارگاه: Optic Neuropathies  11  اردیبهشت
14:30 - 16:00

سالن آرش
40 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Uveitis  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
41 مسعود اقصايي فرد سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
42 محمدرضا اکبری کارگاه: Approach to Diplopia  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
43 فاطمه بازوند سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
44 اميرهوشنگ بهشت نژاد Photo and Film Festival  12  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن کاسپین
45 محمدمهدي پرورش سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
46 محمود جباروند کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
47 حسن خجسته جعفري کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
48 حسن خجسته جعفري Photo and Film Festival  12  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن کاسپین
49 محمدطاهر رجبي کارگاه: Preparation for Exam  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آرش
50 محمدطاهر رجبي کارگاه: Orbital Imaging  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
51 رامك روحي پور کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
52 حمید ریاضی اصفهانی کارگاه: Preparation for Exam  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آرش
53 محمد زارعی کارگاه: Uveitis  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
54 مسعود سهيليان کارگاه: Uveitis  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
55 مونا سيد صفي زاده کارگاه: OCT in Glaucoma  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن توسن
56 هرمز شمس کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
57 علي صادقی طاری کارگاه: Orbital Imaging  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
58 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي کارگاه: Orbital Imaging  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
59 احمد عامري سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
60 علي عبداللهي کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
61 پریسا عبدی کارگاه: Preparation for Exam  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آرش
62 پریسا عبدی سمپوزیوم: Management of Complications & Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
63 قاسم فخرايي کارگاه: OCT in Glaucoma  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن توسن
64 رضا كارخانه سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
65 عليرضا كشتكار جعفري کارگاه: Approach to Diplopia  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
66 عليرضا لاشيئي سمپوزیوم: Age Related Macular Degeneration and Pachychoroid Spectrum  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
67 گلشن لطيفي Rapid Fire Case Presentation  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
68 مهرداد محمدپور کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
69 سيامك مراديان کارگاه: Vitreoretinal Considerations for General Ophthalmologist  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
70 آرش ميرمحمد صادقي Rapid Fire Case Presentation  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
71 آرش ميرمحمد صادقي سمپوزیوم: Myopia Prevention, Past, Present and Future  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
72 سيدحسن هاشمي سمپوزیوم: Management of Complications & Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
73 سيدجواد هاشميان کارگاه: Femtosecond Applications for Anterior Segment Surgery  12  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
74 محمدناصر هاشميان سمپوزیوم: Management of Complications & Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
75 عليرضا هدايت فر کارگاه: Uveitis  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
76 ضياء الدين يزديان کارگاه: Approach to Diplopia  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
77 عليرضا برادران رفيعي کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
78 حسن خجسته جعفري کارگاه: OCTA  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
79 مهدي خداپرست زواره سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based)  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
80 رضا زارعي سمپوزیوم: Angle Closure Disease  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
81 مهران زارعی قنواتی کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
82 حيدر سياتيری سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based)  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
83 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based)  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
84 محمدرضا فلاح تفتي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery (Video-Based)  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
85 حامد قاسمی کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
86 فریبا قاسمی کارگاه: OCTA  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
87 معصومه محبي کارگاه: Updates on Keratoplasty in Ocular Surface Disease  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
88 زکیه واحدیان سمپوزیوم: Angle Closure Disease  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان


برنامه سمینار            ثبت نام سمینار            ثبت نام کارگاه ثبت نام کارگاه سمینار چشم پزشکی ترجمانی                  
ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
جشنواره فیلم و عکس حامیان سمینار نهمین سمینار چشم پزشکی ترجمانی