صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما   آرشیو
       نهمین سمینار سالیانه پرستاری چشم فارابی       مسابقات و برنامه های ورزشی بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی       کارگاه آموزشی جراحی کاتارکت مخصوص دستیاران       آموزش نحوه امتحان بورد تخصصی و ICO مخصوص دستیاران       مسابقه معرفی موارد بیماری های جالب       جشنواره فیلم و عکس       بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی
جستجوی سخران Speaker Searchنام خانوادگی: نام: شماره نظام پزشکی:

      

ردیفنام - نام خانوادگیبرنامه عنوانزمانمکان
1 بهرام اشراقي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت بلفاروپلاستي پلک فوقاني  12  اردیبهشت
08:00 - 08:15

سالن آزادگان
2 محسن بهمني كشكولي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت بلفاروپلاستي Asian  12  اردیبهشت
08:15 - 08:30

سالن آزادگان
3 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت بلفاروپلاستي پلک تحتاني  12  اردیبهشت
08:30 - 08:45

سالن آزادگان
4 حسين سالور سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت عوارض بلفاروپلاستي  12  اردیبهشت
08:45 - 09:00

سالن آزادگان
5 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation) سمپوزيوم جراحي جوانسازي صورت Challenging cases  12  اردیبهشت
09:00 - 10:00

سالن آزادگان
6 محمدحسين آهور سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Clinical Spectrum Current Treatment in Pachychoroid  12  اردیبهشت
11:00 - 11:45

سالن آزادگان
7 حميد احمديه سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Clinical Spectrum Current Treatment in Pachychoroid  12  اردیبهشت
11:00 - 11:45

سالن آزادگان
8 حسين اشرف سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Clinical Spectrum Current Treatment in Pachychoroid  12  اردیبهشت
11:00 - 11:45

سالن آزادگان
9 مینا اوجانی سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration ارائه بيماران جالب  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
10 حمید ریاضی اصفهانی سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration ارائه بيماران جالب  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
11 ناصر شعيبي سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Clinical Spectrum Current Treatment in Pachychoroid  12  اردیبهشت
11:00 - 11:45

سالن آزادگان
12 رامين صلوتي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Corneal Biomechanic in Keratoconous  12  اردیبهشت
11:00 - 11:10

سالن کاسپین
13 يوسف عليزاده سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Clinical Spectrum Current Treatment in Pachychoroid  12  اردیبهشت
11:00 - 11:45

سالن آزادگان
14 مرسل مهريار سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Clinical Spectrum Current Treatment in Pachychoroid  12  اردیبهشت
11:00 - 11:45

سالن آزادگان
15 مسعود ناصري پور سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Clinical Spectrum Current Treatment in Pachychoroid  12  اردیبهشت
11:00 - 11:45

سالن آزادگان
16 سيامك زارعي قنواتي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Ectasia Diagnosis (Pentacam - Galilei)  12  اردیبهشت
11:10 - 11:20

سالن کاسپین
17 محمدرضا شجاع کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Cross Linking in Keratoconous With Thin Cornea  12  اردیبهشت
11:20 - 11:30

سالن کاسپین
18 محمود جباروند کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Combine Procedures in Corneal Ring  12  اردیبهشت
11:30 - 11:40

سالن کاسپین
19 سيدجواد هاشميان کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Phakic IOL in Keratoconus Cases  12  اردیبهشت
11:40 - 11:50

سالن کاسپین
20 زهرا اعلمي هرندي سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Current Treatment in Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:45 - 12:30

سالن آزادگان
21 سيدمرتضي انتظاري سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Current Treatment in Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:45 - 12:30

سالن آزادگان
22 عليرضا جوادزاده سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Current Treatment in Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:45 - 12:30

سالن آزادگان
23 سيدعلي طباطبايي سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Current Treatment in Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:45 - 12:30

سالن آزادگان
24 الينا غفاري سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Current Treatment in Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:45 - 12:30

سالن آزادگان
25 فريدون فرهي سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Current Treatment in Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:45 - 12:30

سالن آزادگان
26 محسن فروردين جهرمي سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Current Treatment in Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:45 - 12:30

سالن آزادگان
27 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration Current Treatment in Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:45 - 12:30

سالن آزادگان
28 محمدعلي جوادي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Corneal Graft in Special Cases of Keratoconous  12  اردیبهشت
11:50 - 12:00

سالن کاسپین
29 محمود جباروند کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Panel  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپین
30 محمدعلي جوادي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Panel  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپین
31 محمدعلي زارع مهرجردي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Panel  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپین
32 سيامك زارعي قنواتي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Panel  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپین
33 محمدرضا شجاع کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Panel  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپین
34 رامين صلوتي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Panel  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپین
35 سيدجواد هاشميان کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Panel  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپین
36 محمدناصر هاشميان کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus Panel  12  اردیبهشت
12:00 - 12:30

سالن کاسپین
37 كاظم امان زاده سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
38 سيدمهدي حسيني تهراني سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
39 سيد محسن رفيع زاده کارگاه: Common Eyelid Disorders انتروپيون  12  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن سروش
40 محمدعلي زارع مهرجردي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
41 جواد زمانی امیر کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) Normal Retinal/Choroidal Vascular Anatomy in OCTA Images  12  اردیبهشت
14:00 - 14:10

سالن کاسپین
42 محمدرضا صداقت سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
43 رامين صلوتي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
44 سيدمحمد قريشي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
45 فريد كريميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
46 مهرداد محمدپور سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
47 سيدمحمد ميرآفتاب سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery Challenging Cases in Refractive Surgery اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد جالب و چالشي در جراحي هاي رفرکتيو مي باشد که مورد استفاده عموم چشم پزشکان قرار خواهد گرفت  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
48 شاهين يزدانی کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) Perimetry and Structure-Function Relationship  12  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن گلشن
49 محمد زارعی کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) OCTA Image Artifacts  12  اردیبهشت
14:10 - 14:20

سالن کاسپین
50 حبيب اله زنجاني کارگاه: Common Eyelid Disorders اکتروپيون  12  اردیبهشت
14:15 - 14:30

سالن سروش
51 فريده شريفي پور کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) RNFL Imaging  12  اردیبهشت
14:15 - 14:30

سالن گلشن
52 عليرضا خدابنده کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) OCTA in AMD (Biomarkers of CNV Activity)  12  اردیبهشت
14:20 - 14:30

سالن کاسپین
53 فریبا قاسمی کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) OCTA in AMD (Monitoring of Treatment)  12  اردیبهشت
14:30 - 14:40

سالن کاسپین
54 آرزو ميرآفتابي کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) Macular Imaging  12  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن گلشن
55 رضا نبيي کارگاه: Common Eyelid Disorders تروماي پلک و کاناليکول  12  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن سروش
56 بهرام بحرانی سفیران کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) OCTA in CSC  12  اردیبهشت
14:40 - 14:50

سالن کاسپین
57 غلامحسين آقائي کارگاه: Common Eyelid Disorders درمان ضایعات بدخیم پلک  12  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن سروش
58 رامين دانشور كاخكي کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) ONH Imaging  12  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن گلشن
59 حسن خجسته جعفري کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) OCTA in DM/RVOS  12  اردیبهشت
14:50 - 15:00

سالن کاسپین
60 فهیمه اسدی آملی کارگاه: Common Eyelid Disorders Pathologic Case Presentation  12  اردیبهشت
15:00 - 15:10

سالن سروش
61 حمید ریاضی اصفهانی کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) Limitations of OCTA  12  اردیبهشت
15:00 - 15:10

سالن کاسپین
62 معصومه بيگم معصوم پور کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) OCTA  12  اردیبهشت
15:00 - 15:10

سالن گلشن
63 محمد باقر رجبي کارگاه: OCT-A (Clinical Applications) OCTA in Everyday Practice  12  اردیبهشت
15:10 - 15:20

سالن کاسپین
64 مسعود محمدي کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course) Anterior Segment and Angle Imaging  12  اردیبهشت
15:10 - 15:30

سالن گلشن
65 مجيد ابريشمي کارگاه: Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases) Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و گزارش موارد حقيقي باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
66 علي اصغر احمد راجي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
67 كاظم امان زاده سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
68 بهرام بحرانی سفیران کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
69 عليرضا برادران رفيعي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
70 حسن بهبودی کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
71 محمود جباروند سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
72 فيروزه رحيمي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
73 محمد رياضي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
74 سيامك زارعي قنواتي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
75 محمد سليماني کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
76 سعيد شاه حسيني سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
77 رامين صلوتي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
78 سيدعلي طباطبايي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
79 احمد عامري کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Tests of Accommodation and Convergence  12  اردیبهشت
16:00 - 16:15

سالن گلشن
80 صهبا فکري کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
81 سيدمحمد قريشي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
82 مسعودرضا معنويت کارگاه: Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases) Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و گزارش موارد حقيقي باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
83 محمدرضا منصوري کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
84 مسعود ناصري پور کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
85 زهرا نظامدوست کارگاه: Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases) Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و گزارش موارد حقيقي باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
86 محمدرضا نيوشا کارگاه: Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases) Retinal Considerations for General Ophthalmologist (Interesting Cases) اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و گزارش موارد حقيقي باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
87 محمدناصر هاشميان سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty Novel Techniques in Keratoplasty اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي و مجازي، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
88 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Spasm of Near Reflex  12  اردیبهشت
16:15 - 16:30

سالن گلشن
89 محمد ياسر كيارودي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Other Anomalies of Accommodation and Convergence  12  اردیبهشت
16:30 - 16:45

سالن گلشن
90 سپيده توكلي زاده کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Orthoptic Treatments  12  اردیبهشت
16:45 - 17:00

سالن گلشن
91 محمد اسحاقي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Anomalies of Accommodation and Convergence اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
17:00 - 17:30

سالن گلشن
92 محمدرضا طالب نژاد کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Anomalies of Accommodation and Convergence اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
17:00 - 17:30

سالن گلشن
93 احمد عامري کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Anomalies of Accommodation and Convergence اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
17:00 - 17:30

سالن گلشن
94 رضا نبيي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence Anomalies of Accommodation and Convergence اين برنامه بصورت ارائه سخنراني و موارد حقيقي و باحضور سخنرانان و اعضاي پانل و شرکت کنندگان محترم مورد بحث و بررسي قرارمي گيرد  12  اردیبهشت
17:00 - 17:30

سالن گلشن
95 نازنین ابراهیمی ادیب Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
96 ايرج احدزادگان Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
97 علي اصغر احمد راجي Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
98 يداله اسلامي کارگاه: Management Of Angle Closure Glaucoma Management of Angle Closure Glaucoma  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
99 بهرام اشراقي Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis Management of Orbital Cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 07:15

سالن غذا خوری
100 زهرا اعلمي هرندي Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
101 مسعود اقصايي فرد Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
102 حيدر اميني کارگاه: Management Of Angle Closure Glaucoma Management of Angle Closure Glaucoma  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
103 فرامرز انوري Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
104 محمدرضا اکبری Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
105 فاطمه بازوند Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
106 بهرام بحرانی سفیران Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
107 حسن بهبودی Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
108 اميرهوشنگ بهشت نژاد Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
109 مهدي بهنيا Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
110 فرزاد پاكدل Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis Management of Orbital Cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 07:15

سالن غذا خوری
111 محمود جباروند Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
112 منصوره جمشیدیان طهرانی Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis Management of Orbital Cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 07:15

سالن غذا خوری
113 عليرضا خدابنده Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
114 مهدي خداپرست زواره Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
115 محمدطاهر رجبي Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis Management of Orbital Cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 07:15

سالن غذا خوری
116 فيروزه رحيمي Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
117 سيد محسن رفيع زاده Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis Management of Orbital Cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 07:15

سالن غذا خوری
118 رامك روحي پور Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
119 محمد رياضي Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
120 حمید ریاضی اصفهانی Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
121 محمدعلي زارع مهرجردي Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
122 رضا زارعي کارگاه: Management Of Angle Closure Glaucoma Management of Angle Closure Glaucoma  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
123 محمد زارعی Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
124 مهران زارعی قنواتی Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
125 محمد سليماني Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
126 سعيد شاه حسيني Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
127 هرمز شمس Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
128 محمدرسول صبوری Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
129 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis Management of Orbital Cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 07:15

سالن غذا خوری
130 سيدعلي طباطبايي Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
131 احمد عامري Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
132 علي عبداللهي Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
133 رضا غفاري Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
134 قاسم فخرايي کارگاه: Management Of Angle Closure Glaucoma Management of Angle Closure Glaucoma  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
135 هوشنگ فقيهي Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
136 محمدرضا فلاح تفتي Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
137 صهبا فکري Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
138 حامد قاسمی Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
139 فریبا قاسمی Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
140 هادی قدیمی Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis Management of Orbital Cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 07:15

سالن غذا خوری
141 رضا كارخانه Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
142 ابوالفضل كسائي Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis Management of Orbital Cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 07:15

سالن غذا خوری
143 عليرضا كشتكار جعفري Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
144 عليرضا لاشيئي Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
145 گلشن لطيفي Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
146 معصومه محبي Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
147 مسعود محمدي کارگاه: Management Of Angle Closure Glaucoma Management of Angle Closure Glaucoma  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
148 ساسان مقيمي کارگاه: Management Of Angle Closure Glaucoma Management of Angle Closure Glaucoma  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
149 محمدرضا منصوري Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد. Ocular Trauma & Emergency Cases اين برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار مي گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
150 مرتضي مواسات Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
151 احمد ميرشاهي Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
152 آرش ميرمحمد صادقي Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
153 مهدي نيلي احمدآبادي Breakfast meeting: Management of Macular Disease Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
154 محمدناصر هاشميان Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
155 سید حسام هاشمیان Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
156 زکیه واحدیان کارگاه: Management Of Angle Closure Glaucoma Management of Angle Closure Glaucoma  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
157 ضياء الدين يزديان Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
158 رضا اسدي سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
159 عباس باقري سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
160 نرگس حسن پور کارگاه: Updates on the Management of Uveitis ارائه دهندگان بيماران جالب  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
161 سيده مريم حسيني کارگاه: Updates on the Management of Uveitis Updates on the Management of Uveitis این برنامه بصورت ارائه سخنرانی و موارد حقیقی و باحضور سخنرانان و اعضای پانل و شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
162 الیاس خلیلی پور کارگاه: Updates on the Management of Uveitis ارائه دهندگان بيماران جالب  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
163 ژاله رجوي سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
164 مسعود سهيليان کارگاه: Updates on the Management of Uveitis Updates on the Management of Uveitis این برنامه بصورت ارائه سخنرانی و موارد حقیقی و باحضور سخنرانان و اعضای پانل و شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
165 علي اكبر صابرمقدم رنجبر سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
166 عباس عطارزاده سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
167 ديما عندليب سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
168 آرش ملكي کارگاه: Updates on the Management of Uveitis Updates on the Management of Uveitis این برنامه بصورت ارائه سخنرانی و موارد حقیقی و باحضور سخنرانان و اعضای پانل و شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
169 محمدرضا نيوشا کارگاه: Updates on the Management of Uveitis Updates on the Management of Uveitis این برنامه بصورت ارائه سخنرانی و موارد حقیقی و باحضور سخنرانان و اعضای پانل و شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
170 عليرضا هدايت فر کارگاه: Updates on the Management of Uveitis Updates on the Management of Uveitis این برنامه بصورت ارائه سخنرانی و موارد حقیقی و باحضور سخنرانان و اعضای پانل و شرکت کنندگان محترم ارائه خواهد شد  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
171 ضياء الدين يزديان سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children تجويز عينک در کودکان اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
172 عليرضا اسماعيلي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
173 حيدر اميني سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
174 محمد پاكروان سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
175 محمدرضا پنجتن پناه سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
176 حسن خجسته جعفري How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams این کارگاه راهکارهای علمی و عملی شرکت در امتحانات برد تخصصی و امتحانات بین المللی برای چشم پزشکان را ارائه می نماید  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
177 رامين دانشور كاخكي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
178 رضا زارعي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
179 گلشن لطيفي How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams این کارگاه راهکارهای علمی و عملی شرکت در امتحانات برد تخصصی و امتحانات بین المللی برای چشم پزشکان را ارائه می نماید  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
180 مسعود محمدي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
181 آرش ميرمحمد صادقي How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams این کارگاه راهکارهای علمی و عملی شرکت در امتحانات برد تخصصی و امتحانات بین المللی برای چشم پزشکان را ارائه می نماید  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
182 نويد نيلفروشان سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management Experts Approach to Glaucoma Management اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
183 محسن آذرمينا سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases Diabetic Macular Edema  13  اردیبهشت
14:00 - 14:45

سالن آزادگان
184 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Visual Pathway Abnormalities اپتيک نوريت  13  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن توسن
185 حيدر اميني کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Trabeculectomy  13  اردیبهشت
14:00 - 14:08

سالن گلشن
186 فاطمه بازوند سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases ارائه دهنده بيماران جالب  13  اردیبهشت
14:00 - 14:45

سالن آزادگان
187 حسن بهبودی سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases Diabetic Macular Edema  13  اردیبهشت
14:00 - 14:45

سالن آزادگان
188 خليل قاسمي فلاورجاني سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases Diabetic Macular Edema  13  اردیبهشت
14:00 - 14:45

سالن آزادگان
189 هادی قدیمی کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Different Botulinium Toxins : Wich One to Choose  13  اردیبهشت
14:00 - 14:10

سالن آرش
190 حشمت اله قنبری مباركه سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases Diabetic Macular Edema  13  اردیبهشت
14:00 - 14:45

سالن آزادگان
191 ساسان نيكنام کارگاه: Corneal Imaging Pentacam New Soft Wares and Imaging Features  13  اردیبهشت
14:00 - 14:15

سالن سروش
192 محمد پاكروان کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Modified Trabeculectomy  13  اردیبهشت
14:08 - 14:16

سالن گلشن
193 فرزاد پاكدل کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Wich Fillers to Use and Avoid When Treating Periocular Volume Loss  13  اردیبهشت
14:10 - 14:20

سالن آرش
194 افشين لطفي صديق کارگاه: Corneal Imaging Anterior Segment OCT In Cataract and Refractive Surgery Case Based Discussion  13  اردیبهشت
14:15 - 14:30

سالن سروش
195 معصومه بيگم معصوم پور کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Ahmed Glaucoma Valve Implantation  13  اردیبهشت
14:16 - 14:24

سالن گلشن
196 ابوالفضل كسائي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Hybrid Fractional Lasers  13  اردیبهشت
14:20 - 14:40

سالن آرش
197 يداله اسلامي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Advanced Techniques in AGV Implantation  13  اردیبهشت
14:24 - 14:32

سالن گلشن
198 فيروزه رحيمي کارگاه: Corneal Imaging Specular Microscopy  13  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن سروش
199 سمیرا یادگاری کارگاه: Visual Pathway Abnormalities کاهش دید در ضایعات CNS  13  اردیبهشت
14:30 - 14:45

سالن توسن
200 نويد نيلفروشان کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Pediatric Glaucoma Surgery : Goniotomy  13  اردیبهشت
14:32 - 14:40

سالن گلشن
201 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Prevention and Management of Filler Complications  13  اردیبهشت
14:40 - 14:50

سالن آرش
202 رضا زارعي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Pediatric Glaucoma Surgery: Trabeculotomy  13  اردیبهشت
14:40 - 14:48

سالن گلشن
203 مونا سيد صفي زاده کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Pediatric Glaucoma Surgery: Trabeculotomy  13  اردیبهشت
14:40 - 14:48

سالن گلشن
204 مجتبی ابریشمی سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases Retinal Vein Occlusion  13  اردیبهشت
14:45 - 15:30

سالن آزادگان
205 محمدمهدي پرورش سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases Retinal Vein Occlusion  13  اردیبهشت
14:45 - 15:30

سالن آزادگان
206 عليرضا رمضاني سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases Retinal Vein Occlusion  13  اردیبهشت
14:45 - 15:30

سالن آزادگان
207 مصطفي سلطان سنجري کارگاه: Visual Pathway Abnormalities کمپرسيو اپتيک نوروپاتي  13  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن توسن
208 گلشن لطيفي کارگاه: Corneal Imaging In Vivo Confocal Imaging  13  اردیبهشت
14:45 - 15:00

سالن سروش
209 مصطفی مافی سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases ارائه دهنده بيماران جالب  13  اردیبهشت
14:45 - 15:30

سالن آزادگان
210 سيامك مراديان سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases Retinal Vein Occlusion  13  اردیبهشت
14:45 - 15:30

سالن آزادگان
211 قاسم فخرايي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Cyclodialysis Repair  13  اردیبهشت
14:48 - 14:56

سالن گلشن
212 محمد اعتضاد رضوي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
213 محسن بهمني كشكولي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
214 فرزاد پاكدل کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
215 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
216 غلامرضا خاتمي نيا کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
217 محمدطاهر رجبي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
218 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation Case Discussion  13  اردیبهشت
14:50 - 15:30

سالن آرش
219 وفا ثمره اي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Nonpenetrating Glaucoma Surgery  13  اردیبهشت
14:56 - 15:02

سالن گلشن
220 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Visual Pathway Abnormalities Case presentation  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن توسن
221 مصطفي سلطان سنجري کارگاه: Visual Pathway Abnormalities Case presentation  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن توسن
222 مهرداد محمدپور کارگاه: Corneal Imaging Corneal Tomography Comparing Different Devices  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن سروش
223 سمیرا یادگاری کارگاه: Visual Pathway Abnormalities Case presentation  13  اردیبهشت
15:00 - 15:30

سالن توسن
224 مسعود محمدي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Nonpenetrating Glaucoma Surgery: Complications and Managment  13  اردیبهشت
15:02 - 15:10

سالن گلشن
225 رامين دانشور كاخكي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course) Management of Trabeculectomy Complications  13  اردیبهشت
15:10 - 15:18

سالن گلشن
226 عليرضا برادران رفيعي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
227 فرزاد پاكدل سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
228 مهدي خداپرست زواره کارگاه: IOL Power Calculation مقدمه – انواع فرمولهاي تعيين شماره لنز  14  اردیبهشت
08:30 - 08:45

سالن کاسپین
229 محمد زارع جوشقاني سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
230 محمد سليماني سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
231 مسعود سهيليان سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
232 سيدعلي طباطبايي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
233 عليرضا فروتن جزي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
234 رضا كارخانه سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
235 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
236 محمدرضا منصوري سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections Current Management of Ocular Infections اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
237 سيدمهدي حسيني تهراني کارگاه: IOL Power Calculation Pediatric IOL Calculation  14  اردیبهشت
08:45 - 09:05

سالن کاسپین
238 حسين محمدربيع کارگاه: IOL Power Calculation Pediatric IOL Calculation  14  اردیبهشت
08:45 - 09:05

سالن کاسپین
239 مهدي خانلري کارگاه: IOL Power Calculation Post Refractive Surgery IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
09:05 - 09:25

سالن کاسپین
240 رضا سلطاني مقدم کارگاه: IOL Power Calculation Piggy Back IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
09:25 - 09:35

سالن کاسپین
241 علیرضا پیمان کارگاه: IOL Power Calculation On Line Calculators  14  اردیبهشت
09:35 - 09:45

سالن کاسپین
242 سيدفرزاد محمدي کارگاه: IOL Power Calculation Rules of Adjustment for Sulcus, Iris Fixation And Silicon IOL Filled Eyes IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
09:45 - 09:55

سالن کاسپین
243 حسين آقايي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
244 شهرام بامداد سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
245 فدرا حاجي زاده سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging Updates on Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
246 رعنا دائي سرخابي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
247 اكبر درخشان سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
248 سيد هاشم دريا باري سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
249 محمد باقر رجبي سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging Updates on Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
250 جواد زمانی امیر سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging ارائه دهندگان بيماران جالب  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
251 خسرو سنیار سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging ارائه دهندگان بيماران جالب  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
252 آرش طاهري سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging Updates on Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
253 قاسم فخرايي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
254 امير فرامرزي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
255 عليرضا فروتن جزي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
256 حميد قرائي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
257 گلشن لطيفي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
258 محمد حسین نوروززاده سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging Updates on Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
259 رامين نوري نيا سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging Updates on Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
260 ساسان نيكنام سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery Video Presentation and Panel Discussion  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
261 سعيد کريمي سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging Updates on Retinal Imaging اين سمپوزيوم به صورت ارائه موارد حقيقي ، با حضور شرکت کنندگان و اعضاي محترم پانل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپینردیفنام - نام خانوادگیاداره کننده (برنامه)زمانمکان
1 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
2 محمد ابريشمي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
3 علي اصغر احمد راجي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
4 بهرام اشراقي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
5 محسن بهمني كشكولي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
6 محمود جباروند سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
7 غلامرضا خاتمي نيا سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
8 حسن خجسته جعفري کارگاه: Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
9 عليرضا خدابنده کارگاه: OCT-A (Clinical Applications)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن کاسپین
10 مهدي خداپرست زواره کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
11 محمدطاهر رجبي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
12 سيد محسن رفيع زاده کارگاه: Common Eyelid Disorders  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
13 رامك روحي پور کارگاه: Retinal Consideration for General Ophthalmologist (Interesting Cases)  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن کاسپین
14 رامك روحي پور سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
15 محمد رياضي سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
16 محمدعلي زارع مهرجردي کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
17 رضا زارعي کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
18 محمد زارعی کارگاه: OCT-A (Clinical Applications)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن کاسپین
19 مهران زارعی قنواتی سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
20 حسين سالور سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
21 محمد سليماني کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
22 علي صادقی طاری سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
23 سيدضياءالدين طباطبائي محمدي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
24 سيدعلي طباطبايي کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
25 احمد عامري کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن گلشن
26 فاطمه عليپور کارگاه: Updates on the Management of Keratoconus  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
27 رضا غفاري سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
28 فریبا قاسمی کارگاه: OCT-A (Clinical Applications)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن کاسپین
29 رضا كارخانه سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
30 ابوالفضل كسائي کارگاه: Common Eyelid Disorders  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
31 ابوالفضل كسائي سمپوزیوم: surgical Rejuvenation (Video presentation)
سمپوزیوم جراحی جوانسازی صورت
 12  اردیبهشت
08:00 - 10:00

سالن آزادگان
32 عليرضا لاشيئي سمپوزیوم: Current Treatment in Pachychoroid and Age Related Macular Degeneration  12  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
33 معصومه محبي سمپوزیوم: Novel Techniques in Keratoplasty  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن سروش
34 آرش ميرمحمد صادقي کارگاه: Anomalies of Accommodation and Convergence  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن گلشن
35 مسعود ناصري پور کارگاه: Tips and Tricks in Ocular Trauma and Emergency  12  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آرش
36 سيدحسن هاشمي سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
37 محمدناصر هاشميان سمپوزیوم: Challenging Cases in Refractive Surgery  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
38 زکیه واحدیان کارگاه: Glaucoma Imaging (Instructional Course)  12  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
39 نازنین ابراهیمی ادیب کارگاه: Updates on the Management of Uveitis  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
40 يداله اسلامي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course)  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
41 مسعود اقصايي فرد کارگاه: Visual Pathway Abnormalities  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن توسن
42 محمدرضا اکبری Breakfast meeting: Challenging Cases in Strabismus  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
43 محمدرضا اکبری سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
44 فرزاد پاكدل کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
45 منصوره جمشیدیان طهرانی کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
46 فيروزه رحيمي Breakfast meeting: Challenging Cases in Refractive Surgury  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
47 فيروزه رحيمي کارگاه: Corneal Imaging  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
48 محمد زارعی کارگاه: Updates on the Management of Uveitis  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن سروش
49 محمد زارعی Case Presentation Rapid Fire  13  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آزادگان
50 محمد زارعی سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
51 محمد زارعی Photo and Film Festival  13  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن آزادگان
52 مهران زارعی قنواتی How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
53 مهران زارعی قنواتی Photo and Film Festival  13  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن آزادگان
54 محمد سليماني Photo and Film Festival  13  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن آزادگان
55 سيدعلي طباطبايي Breakfast meeting: Ocular Trauma & Emergency Cases این برنامه با ارائه موارد حقيقي ،به صورت بحث و تبادل نظر با شرکت کنندگان محترم و اعضاي محترم پانل برگزار می گردد.  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
56 قاسم فخرايي کارگاه: Management Of Angle Closure Glaucoma  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
57 قاسم فخرايي سمپوزیوم: Experts Approach to Glaucoma Management  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
58 هوشنگ فقيهي سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
59 حامد قاسمی How to Prepare for National and International Ophthalmology Exams  13  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن سروش
60 حامد قاسمی Photo and Film Festival  13  اردیبهشت
17:30 - 19:00

سالن آزادگان
61 رضا كارخانه Breakfast meeting: Management of Macular Disease  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
62 ابوالفضل كسائي کارگاه: Non-Surgical Facial Rejuvenation  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آرش
63 ابوالفضل كسائي Breakfast meeting: Management of orbital cellulitis  13  اردیبهشت
07:00 - 08:15

سالن غذا خوری
64 عليرضا كشتكار جعفري سمپوزیوم: Current Amblyopia Treatments and Glasses Prescription in Children  13  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
65 گلشن لطيفي کارگاه: Corneal Imaging  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
66 گلشن لطيفي Case Presentation Rapid Fire  13  اردیبهشت
16:00 - 17:30

سالن آزادگان
67 مهرداد محمدپور کارگاه: Corneal Imaging  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن سروش
68 مسعود محمدي کارگاه: Novel and Current Techniques in Glaucoma Surgery (A Video-Based Course)  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن گلشن
69 احمد ميرشاهي سمپوزیوم: The Latest Clinical Updates on the Management of Retinovascular Diseases  13  اردیبهشت
14:00 - 15:30

سالن آزادگان
70 نازنین ابراهیمی ادیب سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
71 اميرهوشنگ بهشت نژاد کارگاه: IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
72 حسن خجسته جعفري سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
73 عليرضا خدابنده سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
74 محمد زارعی سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
75 محمد سليماني سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
76 سيدعلي طباطبايي سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
77 محمدرضا فلاح تفتي سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
78 حامد قاسمی سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان
79 فریبا قاسمی سمپوزیوم: Updates on Retinal Imaging  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن کاسپین
80 گلشن لطيفي کارگاه: IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
81 سيدفرزاد محمدي کارگاه: IOL Power Calculation  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن کاسپین
82 مهدي مدرس زاده سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
83 محمدرضا منصوري سمپوزیوم: Current Management of Ocular Infections  14  اردیبهشت
08:30 - 10:30

سالن آزادگان
84 سید حسام هاشمیان سمپوزیوم: Challenging Cases in Cataract Surgery  14  اردیبهشت
11:00 - 12:30

سالن آزادگان


ورود شرکت کنندگان اخبار گالری
نام کاربری :
کلمه عبور :
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
جشنواره فیلم و عکس حامیان سمینار مسابقه معرفی موارد بیماری های جالب