جزئیات برنامهOptometry Updates, Panel 2

مکان: سالن کاسپین
اداره کنندگان: دکتر فاطمه عليپور ، دكتر ابراهیم جعفرزاده پور مسعود خرمی نژاد دكتر علی میرزاجانی
     
زمانعنوانسخنرانان
11:15 - 11:00  Latest Updates in Multifocal Contact Lenses   مسعود سياه کمري
11:30 - 11:15  Peripheral Refraction; A New Approach in Myopia Control   علی غیبی
11:45 - 11:30  Latest Updates in Myopia Control   مسعود خرمی نژاد
12:00 - 11:45  Soft Contact Lenses for Keratoconus   راحله مروج
12:15 - 12:00  New Advances in Optical Correction of Higher Order Aberration in Keratoconus   دكتر ابراهیم جعفرزاده پور
12:30 - 12:15  Latest Updates in Vision Therapy   دكتر علی میرزاجانی
13:00 - 12:30  Discussion  برنامه سمینار

در این سمینار شاهد ارایه سخنرانی ها، پانل های تخصصی، کارگاه های آموزشی، مقالات و سایر تولیدات علمی در رشته ها و...

ثبت نام

آغاز ثبت نام عادی:1 دی ماه 98

پایان ثبت نام عادی:20 فروردین 99

درباره سمینار

بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی ، همانند سال های گذشته، با حضور و مشارکت ارزنده تمامی صاحبنظران و فعالان ...


اخبــار

تغییر تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی
همراهان بزرگوار سمینار فارابی با عنایت به بخشنامه دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص لزوم پیشگیری و کنترل شیوع ویروس کرونا و لغو یا تعلیق کلیه کنگرهها و سمینارها تا اطلاع ثانوی، تاریخ برگزاری بیست و ششمین سمینار سالیانه ادامه خبر ...

تازه های اپتومتری
ادامه خبر ...

جشنواره فیم و عکس
ادامه خبر ...

آغاز فعالیت بیست و ششمین سمینار سالیانه فارابی تازه های چشم پزشکی
تازه های چشم پزشکی 3 تا 5 اردیبهشت 1399 تهران،پژوهشگاه صنعت نفت ادامه خبر ...گالریبرگزار کنندگان سمینار


حامیان سمینار